Märkliga städer – Venice Beach

Del 3 av 14 i serien Märkliga städer

Idag är Venice (Venice Beach) ett fräckt statusområde i Los Angeles. Så har det inte alltid varit. Från början var Venice Beach en egen stad fylld med kanaler och nöjesinrättningar. Sin tids Disneyland går det nog att säga.

1891 köpte Abbott Kinney och Frank Ryan ett landområde söder om Santa Monica vid kusten utanför Los Angeles. I Norra delen av området byggde de en turistort som fick namnet Ocean Park som dock snart införlivades med staden Santa Monica. Efter att Ryna dött fortsatte Kinney och hans nya partner att bygga längre söderut. 1904 upplöstes dock kompanjonskapet. Kinney fick den södra delen av det markområde de ägde tillsammans. Det bestod till stor del av träskmarker.

Venice Beach

Venice 1909

Inspirerad av italienska Venedig grävde Kinney en mängd kanaler i området och byggde en stad kring kanalerna samt en nöjespir med restauranger, danspalats och mycket annat.. Staden invigdes 1905. Kanalerna trafikerades av gondoler och för landtransport fanns en minijärnväg. Dessutom hade (och har) staden en fantastisk strand. Varje weekend besöktes Venice of America som staden då hette av 50 000 till 150 000 turister. 1910 hade staden 3 119 invånare, men de var snart över 10 000. Kinney styrde staden med järnhand, men när han dog 1920 blev den svårstyrd. Konkurrerande affärsintressen drev två olika nöjespirar,dels Kinney Pier som drevs av Kinney-familjen, dels Sunset Pier. De konkurrerade dessutom med Pickering Pleasure Pier i Ocean Park. 1923 byggdes en tredje pir i Venice, Lick Pier. Förbudstiden (från 1920) innebar dock att samtliga stadens nöjesinrättningar hade problem med ekonomin.

Danspalatset på nöjespiren, innan 1920

Danspalatset på nöjespiren, innan 1920

De ekonomiska problemen och konkurrensen gjorde staden ostyrbar och infrastruktruern förföll. 1925 var gators, vattenledningar, avloppssystem i mycket dåligt skick och behövde underhåll. Stadens mäktiga kunde inte komma överens och 1926 annekterade staden av Los Angeles efter en folkomröstning.

Venice of America innan 1920

Styret i Los Angeles lät snart fylla igen huvuddelen av kanalerna och förvandla dem till bilgator istället. Nöjespirarna stängdes 1945. Området missköttes dock även fortsättningsvis och det inte bättre av att det en kort tid kring 1930 utvanns olja längst ut på udden i områdets sydvästra del. De kvarvarande kanalerna slammade igen och fylldes med skit, området förvandlades sakta men säkert till ett slumområde som dock attraherad många intellektuella. Venice Beach blev ett centrum för beatniks och hippies från 1950-talet och framåt.

På 1980-talet och 1990-talet var området en våldsam slum som skakades av gängkrig men numera har detta i stort försvunnit från Venice. Kanalerna har restaurerats och stadsdelen har blivit en av Los Angeles mer populära. Idag finns där cirka 38 000 invånare som har högre genomsnittsinkomst än Los Angeles i stort.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Märkliga städer – PullmanMärkliga städer – Hashima >>
Advertisements