Märkliga städer – Pullman

Del 2 av 14 i serien Märkliga städer

Pullman är idag en stadsdel i Chicago. Från början var det en bolagsstad som var tänkt att bli en slags idealstad. Staden byggdes på 1880-talet som en helt igen om planerad stad utanför det dåtida Chicago.

Byggare var Pullman Palace Car Company, senare Pullman Company, ett företag känt för sina sovvagnar. Ägare till företaget var George Pullman. Han tänkte sig att staden skulle vara en idealstad där alla skulle var lyckliga och glada, omhändertagna av honom och hans företag. han styrde och ställde som en feodalherre. Oberoende fria tidningar, offentliga möten och föreningar var förbjudna. Bolaget skulle sköta allt, bostäder inspekterades av företagets inspektörer och var de inte tillräckligt rena och välskötta kunde arbetarna vräkas med tio dagars varsel. Husen för företagets arbetare byggdes med en viss standard, men de som bodde i dem, alla anställda på företaget verkstäder som också byggdes i staden  fick betala hyra. Företaget ägde och drev också skolan, kyrkan och alla affärer i staden. 1884 hade Pullman 8 600 invånare.

Pullman i slutet av 1800-talet

Pullman i slutet av 1800-talet

Staden är också känd för en av USA:s våldsammaste arbetsplatskonflikter. Det blev alltså inte som George Pullman tänkt. Hans idealstad upplevdes, som väl de flesta kan förstå, inte som det paradis han föreställde sig. 1893 drabbades företaget hårt av en ekonomisk depression md minskad försäljning av företagets produkter. En stor mängd arbetare sades upp, men de var fortfarande tvungna att betala full hyra i företagets bostäder trots att de inte hade nån inkomst. Resultatet blev att arbetarna gick i strejk med start i början av sommaren 1894. Vid konflikten början var arbetarna inte organiserade i någon fackförening, men det ändrades snart då många gick med i American Railway Union (ARU) med Eugene V. Debs i ledningen. När Pullman Company vägrade förhandla med ARU bröt strejken ut. För att göra strejken effektiv beslöt ARU att utlysa ett stopp för alla tåg som drog Pullmanvagnar. Som mest var 250 000 arbetare inblandade i konflikten.

Alla fackföreningar stödde dock inte strejken, utan det fanns också sådan som gick arbetsgivarnas ärenden och bolagen anställde strejkbrytare. Upplopp bröt ut på olika håll och tåg saboterades. 30 personer dog på grund av sådana saker. Den US-amerikansk regeringen krävde att strejken skulle upphöra och stämde ARU, Debs och andra fackföreningsledare. 12 000 soldater sattes in för att stoppa konflikten och i stad efter stad krossades fackföreningar och de strejkandes organisation. 30 arbetare dödades.

Strejkande arbetare utanför Arcade Building i Pullman

Strejkande arbetare utanför Arcade Building i Pullman

När strejken slutgiltig hade krossats tog rättsliga processer över. Debs fick sex månaders fängelse, men George Pullman och hans paternalistiska styreslesätt över staden Pullman och Pullman Company ansågs vara en bidragande orsak till strejken.1898 bestämdes i en dom att Pullman Company var tvungen att göra sig av med staden Pullman som då inkorporerades med Chicago. Att George Pullman dog 1897 bidrog säkert också till beslutet om försäljningen. Chicago sålde husen till dem som bodde i dem. Som ett resultat av strejken skapades också den US-amerikansk helgdagen Labor Day.

Även efter att bolaget gjort sig av med staden så fortsatte områdets befolkning att vara helt beroende av Pullman Company som växte allteftersom och blev en av USA.s största tillverkare av tågvagnar med kunder både bland järnvägar och tunnelbanor. Företaget tillvekade även spårvagnar och elbussar. Alla konkurrenter vad det gällde driften av sovvagnar köptes upp vilket resulterade i att antitrustmyndigheterna tvingade bolaget att sälja av verksamheter efter en dom 1944. 1969 upplöstes sovvagnsföretaget och hela koncernen på grund av ekonomiska problem. Resten av företaget, dvs tillverkningsverksamheten organsierades i ett nytt företag, Pullman Inc. 1979 köptes tillverkningsföretaget av Bombardier och 1981 sålde bolaget som ägde godsvagnar av och 1984 avvecklades de sista delarna av företagets järnvägsverksamheter.

På 1950-talet minskade antalet sysselsatta i företagets verkstäder i Pullman och staden började förfalla. Fabriken stängde helt någon gång på 1960-talet och det diskuterades om inte hela området borde rivas. Så blev det inte och idag är staden ett historiskt minnesmärke och en skyddad arkitektonisk miljö. Befolkningen är idag 7 300 personer i hela Pullmandistriktet, vilket omfattar ett större område än den ursprungliga staden Pullman.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Märkliga städer – Great Bitter Lake AssociationMärkliga städer – Venice Beach >>
Advertisements