Bidragsgivare till islamiska staten gripna?

Ekobrottsmyndigheten genomförde med stöd av Polismyndigheten i tisdags ett större tillslag för att säkra bevisning i en av myndighetens förundersökningar som rör användande av svart arbetskraft samt penningtvätt.

Brottsligheten omfattar verksamhet i sex bolag och tillslaget föranleddes av misstankar om bokföringsbrott i samtliga sex bolag. I ett dessa bolag finns också misstankar om grovt skattebrott. Fyra personer har anhållits. Det handlar om två män som är uzbekiska medborgare, 33 och 34 år gamla, en 51-årig man som är verksam i flera olika företag och en 33-årig kvinna. Beslut om de ska begäras häktade eller ej fattas av åklagare senast på fredag kl. 12.

– Ekobrottsmyndigheten utreder i det här ärendet enbart misstankar som rör bokföringsbrott och grovt skattebrott. Vi kommer inte att svara på frågor om vare sig personer, bolag eller spekulationer kring detta ärende, säger förundersökningsledaren vid Ekobrottsmyndigheten.

Förundersökningssekretess råder i ärendet, på samma sätt som i alla förundersökningar. Förundersökningssekretessen avser att skydda såväl enskilda personer som själva utredningen. De spekulationer som förundersökningsledaren nämner handlar om de skriverier om finansiering av Islamiska staten som förekommer i Dagens Nyheter.  Om det verkligen är så att en del av de undanhållna pengarna skickats som stöd till Islamiska staten återstår att se.

Sen återstår ju också frågan om det är olagligt att skicka pengar till Islamiska staten eller inte. Det kanske det är, men jag tycker inte det borde vara det. Detta trots att Islamiska sten är en mycket osympatisk organisation. men det där med terrorklassning av organisationer är mycket godtyckligt och det finns många helt legitima och bra organisationer på listorna som vi mycket väl borde kunna skicka stöd till.

Ekobrottsmyndighetens uppdrag är att utreda och lagföra ekobrott, såsom bokföringsbrott och skattebrott. I uppdraget ingår samverkan med andra myndigheter. Syftet med förundersökningen är att utreda, och i förlängningen bedöma om åtal ska väckas eller ej.

Anders Svensson/EBM

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Bidragsgivare till islamiska staten gripna?”

  1. Förstår jag dig rätt att du anser att det inte är fel att skicka pengar till dem som identifierar sig själva som ”islamiska staten” och på så vis hjälpa dem att uppnå sitt mål? Jag vet ju vad du tycker om de som du betraktar vara ”nazister” och ”rasister”, så frågan är vad du anser om att vita människor i Sverige skulle skicka pengar för att stödja dem att uppnå sina mål?

    1. Jag anser att det är fel att skicka pengar till islamiska staten men anser att det inte ska vara ett brott. Jag kanske inte var så klar på den punkten. Att jag inte anser det ska vara ett brott beror på att det är svårt att dra gränser mellan vilka det är ”lagligt” att ge stöd till och vilka det inte är lagligt att g stöd till.

      Idag är det sannolikt olagligt att skicka pengar till PKK och PFLP, men lagligt att skicka till Azov-brigaden. Jag anser det är fel att skicka pengar till Azov-brigaden, men rätt att skicka till PFLP. Det är en åsiktsfråga inte en lagstiftningsfråga.

Kommentarer inaktiverade.