Sveriges rikaste adelsmän får faktiskt små bidrag

ETC har en denna vecka haft en intressant artikel om bidrag till rika adelsmän och godsägare. Så har det dessutom varit i många år. Det är naturligtvis en orimlig situation. Men det har insmugit sig några fel i artikeln. De rikaste adelsmännen i Sverige får inga stora bidrag då de inte driver jordbruk. De rikaste är nämligen familjer som Douglas, Klingspor, Bennet och Hagströmer.

Inte heller handlar det i huvudsak om de största markägarna inom adeln. Där hittar vi familjer som Beck-Friis, Douglas, Adelswärd, Gripenstedt, Hamilton av Hageby och Bonde. Först därefter kommer några av de största bidragsstagarna, Piper och Trolle-Wachtmeister.

Inte heller är majoriteten av de stora bidragstagarna några fideikommiss som det antyds i ETC. Utan de flesta stora bidragstagarna är aktiebolag, ibland ägda av adliga personer. De flesta bolagen på bidragslistan tillhör dock de störst jordbruken i landet, men en stor del av bidragen går faktiskt till ekologisk produktion (exempelvis Wapnö, Jonsson vilket egentligen är Vadsbo och Högestad).

ETC underskattar också storleken på den mark som adeln äger. Den överstiger 400 000 ha. Felet Björn af Kleen och ETC gjort och gör är att de glömmer bort att räka de företag som adliga kapitalister äger och som inte är att betrakta som godsföretag och tidigare fideikommiss. Det gör att den mark som adeln äger underskattas.

Oavsett dessa faktafel är det naturligtvis helt rimligt och knappast konstruktivt att rika godsägare får inkomststöd och gårdsstöd för att odla ärtor, spannmål etc.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Sen ytterligare ett par saker. Det är bara ett fåtal gods som är fideikommiss. De flesta adelsmän har ingen titel men de flesta adelsfamiljer som äger gods är grevar eller friherrar (baroner).

Advertisements