Backaplan: Det är bara att hoppas det blir kvartersstad

Det som skissats och presenterats vad det gäller byggande och omvandling av Backaplan på Hisingen ser så här långt bra ut. Men vi måste hålla i åtanke att det inte hamnat hos arkitekterna ännu.

När de satt sina ritpennor och skissblock i arbeta så misstänker jag att vi får ett förslag som består av punkthus på rad som i Kvillebäcken, eller kanske lamellhus i park som förslaget för Tändsticksfabriken. Dessa två är dels ett ganska misslyckat och tråkigt område på Hisingen plus ett område som kommer att bli skittråkigt och ganska öde invid Mölndalsvägen. På grund av felaktig planering, felaktigt byggande och vidhängande dålig funktion med isolering från omgivningen som en följd. Jämför nya Kvillebäcken eller Porsliinsfabriken med gamla Kvillestan eller Långängen så förstår ni lätt vad jag menar. Tyvärr finns det också redan skisser för Backaplan som innebär punkthus på rad, punkthus i park och lamellhus. Ingen kvartersstad alls alltså. Så faran av det inte blir så bra är överhängande.

Backaplan

Okej

 

Punkthus Backaplan

Inte så bra

Som det ser ut just nu kan vi dock ännu ha hopp om att Backaplan kan bli nåt intressant. Ett kombinerat affärs- och bostadsområde med en blandning av en stor mängd oliak typer av butiker och verksamheter. Ett problem i sammanhanget är dock kanske att förslaget går för hårt fram med nuvarande affärer och affärsbyggnader, även om det resoneras om alternativa användningar och bevarande av volymhandel med mera. Kanske borde en hel del av dem bevaras och integreras i den nya bebyggelsen. I stort sett tycker jag dock planerna verkar bra och rimliga. Förutsatt attd det faktiskt blir riktig kvartersbebyggelse och inte en pseudo-kvartersstad som i Kvillebäcken.

I planeringsförutsättningarna görs också en del märkliga jämförelser. Dels jämförs Backaplan med Nordstan (som är mycket mindre) och sedan med en del av Vasastan som inte ens är Vasastan utan Lorensberg. Vasastan är i själva verket större än Backaplan, Vasastan ihop med Lorensberg är mycket större. I nuvarande skisser framställs det som om Vasastan (som ju då inte ens är Vasastan utan Lorensberg) skulle vara mindre än Backaplan. Vilket det alltså inte är i verkligheten.

Jag ser också fram emot dubbelspår på Bohusbanan med en pendeltågsstation i Brunnsbo, pendeltågstrafik på Hamnbanan med station vid Hjalmar-Brantingsplatsen samt förstås spårväg genom området och vidare ut till Backa. Men nåt sånt tycks egentligen inte ingå i nuvarande förslag (även om en del teckningar och skisser innehåller spårvagnar och pendeltågsstation i Brunnsbo) och ligger ingen på för detta lär det inte bli av.

Sen är det också fria fantasier att Backaplan kommer att bli en del av Göteborgs centrum. Det är helt orealistiska drömmar. Centrum för Hisingen är det redan och byggs det om kommer det kanske att bli ett bättre centrum för Hisingen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements