Bostadsområden med grindar är inget konstigt

I Sverige finns det gott om fastigheter där innergårdarna är tillstängda och låsta för utomstående. I Göteborg är det standard i alla äldre stadsdelar. Det skapar områden och ytor som inte är offentliga, men inte heller helt privata. Halvprivata områden. Det är bra för det sociala livet och bra för barn och gamla.

Modernismen med sina lamell- och punkthus avskaffade dessa halvprivata områden och skapade en mer otrygg miljö för alla. Därför förekommer det numera att bostadsområden med mindre punkthus och lamellhus eller med kedjehus och enhetsvillor byggs med staket och grindar runt hela området så att ett halvprivat område skapas. Det skapar ökad trygghet och är bra för barn och gamla.

Men det upplevs mycket mer negativt av oss som är utomstående och inte har tillgång till det halvprivata området än vad som är fallet med de gamla husomgärdade innergårdarna som vi inte ser. Staket och stora grindar skapar på ett helt annat sätt än husomgärdade innergårdar grogrund för aversioner och motsättningar i samhället.

Det är alltså bättre med kvartersstad än med modernistiska ”gated communities” ur denna synpunkt precis som det är på många andra sätt. Men i sak och pricnip skiljer sig inte ”gated communities” från inbyggda och husomgärdade innergårdar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements