Våldet en konsekvens av välfärdssamhällets sönderfall

Välfärdssamhällets sönderfall har skapat trångboddhet, fattigdom, arbetslöshet, utanförskap, alienation och social misär. Dessa saker hänger ihop. De beror på varandra och den politik som länge förts av svenska regeringar, såväl socialdemokratiska som borgerliga. En politik som inneburit för litet bostadsbyggande, för få jobb, bostadsbrist, högre arbetslöshet och som en följd av det en ökande segregation med arbetarklassen isolerad i förorterna och överklassen isolerad i sina förortsvillaghetton. Det skapar underlag för organiserad brottslighet. Den organiserade brottsligheten har ökat i takt med nedskärningar, avregleringar och privatiseringar trots att brottsligheten som helhet inte ökat.

Organiserad brottslighet är svårare att komma åt med hjälp av brottslagstiftning och påskyndar sönderfallet i ett samhälle. Tilliten i samhället försvagas varvid utredningar av brotten försvåras. Det blir en negativ spiral. Det är alltså betydligt sämre med organiserad brottslighet än med vanlig brottslighet ur polisiär synpunkt. Hårdare straff och liknande hjälper inte ett dugg.

Ekonomiska förbättringar för vanligt folk för att minska rekryteringsmöjligheterna hjälper däremot liksom en ekonomisk verklighet som minskar möjligheterna till ekobrott, fiffel och fusk. De saker som underlättar brottslighet bör tas bort. Organiserad brottslighet är ekonomisk brottslighet och knarkbrottslighet.

Privatisering, uppstyckning och avreglering av gemensamt ägda verksamheter, märkliga upphandlingsregler där billigast alltid vinner och ekonomiska avdrag som är svårkontrollerade underlättar ekonomisk och organiserad brottslighet. Det har flera uppmärksammade rättsfall och brottsutredningar i Södertälje visat klart. Dessa utredningar har också visat en direkt koppling mellan ekonomisk brottslighet, knarkbrottslighet och våld.

För att minska den organiserade brottsligheten krävs därför minskade möjligheter att begå brott, vilket innebär ett återtagande av välfärdsverksamhet, vård och skola i offentlig ägo och kontroll, slut på upphandlingar med tvivelaktigt värde och stopp för svårkontrollerade bidrag och avdrag.

Rekrytering till kriminella gäng och brottslig verksamhet underlättas av arbetslöshet, låga ersättningsnivåer i välfärdssystemen (ex. a-kassa, sjukersättning, social bidrag), bostadsbrist och segregation. Segregationen förstärks dessutom av arbetslöshet, bostadsbrist och privatisering av det gemensamt ägda som skolor och vårdinrättningar. Bostadsbrist och trångboddhet gör att ungdomar hänger på gatorna istället för att vara hemma. Den sociala kontrollen minskar och de rekryteras lättare till brottslighet och gängbildningar. De som stadigt går arbetslösa och saknar hopp om förbättringar fylls av förakt för sig själva. Våld förblir en väg att vara någon eller något.

För att minska rekryteringen till kriminella gäng och brottslighet så måste arbetslösheten och bostadsbristen minska. Nivåerna i socialförsäkringssystemen måste återställas så att de når en nivå som det går att leva på. Dessutom måste det finnas meningsfull verksamhet för ungdomar när de är lediga. Att det senare brottsförebyggande och trygghetsförstärkande är uppenbart med tanke på de erfarenheter som finns från Kungälv, en kommun som hade problem med omfattande rasism, ungdomsvåld och brottslighet. I det läget beslutade Kungälvs kommun om ett omfattande program för att råda bot på problemen.

Servicen för ungdomar i Kungälv vad gäller fritidsgårdar, uppsökande ungdomsarbete och arrangemang ökade med 240 procent mellan 2009 och 2013. Detta har framför allt genomförts genom omdisponering av resurser. De ekonomiska resurserna har under den aktuella perioden utökats med 20 procent. Resultatet blev en minskning av antalet polisanmälda våldshändelser från 148 stycken år 2010 till 126 år 2012 i centrala Kungälv, från 227 till 110 vid busstationen i kungälvsförorten Ytterby och från 88 till 29 i miljonprogramsområdet Komarken.

Ansvariga i Kungälv talar om att det viktiga är skapa ett mer jämlikt samhälle, inte mer övervakning och kontroll. Det handlar om låta ungdomar vara någon, att ge dem hopp, att ge dem en framtid att se till så att de kan skapa självrespekt. Alla människor behöver känna sig inkluderade i samhället. Som en del av nåt större. Respekterade som människor.

Ett jämlikt samhälle är mindre våldsamt. Därför är det olyckligt att klyftorna och segregationen i samhället ökar. Det är dags att sätt stopp för det och åter göra Sverige mera jämlikt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Våldet en konsekvens av välfärdssamhällets sönderfall”

Kommentarer inaktiverade.