Antalet anmälda brott ökade något år 2014

Den siste mars publicerades den slutgiltiga statistiken över anmälda brott år 2014. Antalet anmälda brott ökade med 3% från 2013 till 2014 vilket i praktiken inte är någon ökning alls. Denna siffra säger dessutom väldigt lite om den verkliga brottsligheten då ökning och minskning mellan år mer beror på ökad anmälningsbenägenhet än på brottsligheten i sig. Vad det gäller långsiktiga trender är det annorlunda. De talar om hur brottsligheten utvecklas över tid, men säger även de lite om brottslighetens omfattning.

Under 2014 anmäldes enligt Brå 1,44 miljoner brott, vilket är en ökning med 41 800 brott eller 3 procent jämfört med året innan. De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal var brott mot person och skadegörelsebrott. De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2014 och 2013 var datorbedrägeri, skadegörelse, cykelstöld, klotter mot kollektivtrafik samt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre.

Anmälda brott, förändring

Förändring i antalet anmälda brott mellan 2013 och 2014. I stapeln anges procentuell förändring.

Egendomsbrott och rån

När det gäller stöld- och tillgreppsbrott under 2014 så Under 2014 anmäldes 540 000 stöldbrott och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket är en ökning med 1 procent jämfört med föregående år (+7 190 anmälda brott).

Bostadsinbrotten ökade sammantaget med 6 procent till 22 400 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 14 600 brott, vilket innebar en ökning med 7 procent. Lägenhetsinbrotten ökade med 386 anmälda brott (+5 %) jämfört med 2013.

Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) minskade med 1 procent till 66 800 anmälda brott under 2014.

Personrånen ökade med 1 procent till 6 040 anmälda brott. Antalet anmälda butiksrån minskade med 4 procent till 776 brott, även antalet anmälda bankrån minskade till 23 anmälda brott (–15 %).

Våldsbrott, brott mot person

Anmälda brott mot person, eller våldsbrott som det också brukar kallas visade också en viss ökning mellan 2013 och 2104. Under 2014 anmäldes 260 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 4 procent fler än 2013 (+10 500 anmälda brott).

Anmälda misshandelsbrott ökade med 4 procent (+2 950 anmälda brott). De största ökningarna kan noteras för misshandel mot kvinna 18 år eller äldre och misshandel mot barn 7-14 år. De ökade med 1 400 (+5 procent) respektive 1 090 (+12 procent) fler brott 2014 jämfört med föregående år.

Anmälda ofredanden ökade med 5 procent till 57 500 anmälda brott. Den största ökningen noteras för ofredande mot kvinna 18 år eller äldre där 1 790 fler brott, eller 6 procent, anmäldes jämfört med föregående år.

Även olaga hot ökade med 5 procent till 51 000 brott. De största ökningarna för anmälningar om olaga hot är mot man och kvinna i åldern 18 år eller äldre: 1 170 respektive 920 brott (6 resp. 5 procent).

De anmälda våldtäkterna ökade med 11 procent till 6 700 brott. Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning minskade till 2 000 anmälda brott (–7 procent), medan grov fridskränkning ökade till 1 770 anmälda brott (+2 procent).

Dödligt våld

År 2014 konstaterades 87 fall av dödligt våld i Sverige. Det är lika många fall som konstaterades 2013. Den senaste tioårsperioden har antalet fall av dödligt våld fluktuerat mellan 68 och 111 fall årligen. I ett längre perspektiv uppvisar det dödliga våldet en nedåtgående utveckling.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements