Gäng, gängvåld och alternativen

Ungdomsgäng har alltid funnits. Kriminella gäng har alltid funnits. Ungdomar är förknippade med våld. Så har det alltid varit. En majoritet av alla brott begås av ungdomar, unga män som vi ska vara mer specifika. Från 1970-talet och framåt har haschlangning varit central för många ungdomsgäng.

När jag var tonåring så ingick jag i ett gäng med kompisar som idag skulle betecknats som organiserad brottslighet och gatugäng. Vi hängde på en viss plats. Haschlangningen där vi bodde kontrollerades av oss. Vi smugglade ibland själva från Danmark där vi köpte av olika grossister, däribland mc-gäng. Men oftast köpte vi av grossister i Göteborg.  En annan verksamhetsgren som vi ägande åt oss var inbrott och stölder, framförallt av mopeder Sedan slaktades mopederna och sedan såldes delarna, i allmänhet trimmade.

Vi slogs med andra gäng ibland när vi stötte på dem. Vi slog med händer, knölpåkar och ibland knivar. Hade inga skjutvapen. Så skadorna på motståndarna va i allmänhet av mildare karaktär än idag. Det hände att personer som ingick i nätverket dödade människor. Ovanligt var det dock, men det hände. För dem gick det i allmänhet inte bar. För en del av oss andra gick det också åt helvete, men de flesta klarade sig bra.

Att vi i slutändan lämnade det kriminella bakom oss underlättades av att det gick att starta om i gymnasiet, på Komvux, och därmed skaffa sig tillräckliga betyg för framtiden. Det underlättades också av att det var lätt att få arbete på den tiden. Ingen långvarig arbetslöshet och ingen hopplöshet. Det fanns också bostäder att få tag på. Ingen trångboddhet och inget hängande på gatorna om vi inte ville. Det var lätt att flytta från miljonprogram till andra bostadsområden. Detta saknas idag.

Det finns alltså färre alternativ idag. Det gör det svårare att lämna det kriminella, att lämna den brottsliga banan. Att rekrytera till gängen blir också lättare. Det blir ett verkligt alternativ att bli och vara kriminell. I brist på annat kan det vara mycket lockande. Finns det alternativ är det kriminella livet inte så lockande även om det går att tjäna mer pengar som kriminell under en kort tid än som löneslav på en fabrik eller en krog.

Samtidigt ska vi inte glömma  bort att antalet mord minskat i mer än 20 år, att brottsligheten är lägre än för 10 år sen och att Göteborg har en lägre brottslighet än de andra storstäderna i Sverige. De flesta mördas fortfarande med kniv och utvecklingen i stort vad det gäller brottslighet och droger är mycket positiv. Ungdomar dricker mindre alkohol än nånsin men ändå går användningen av andra droger inte upp.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements