Göteborg: Särskild polisinsats mot gängbrottslighet fortsätter

För en månad sedan återupptogs den särskilda händelsen Trygg i Göteborg efter skjutningarna på Vårväderstorget. Insatsen kommer enligt Polisen i Västra Götaland att pågå till midsommar och polisregion Väst har fått nationell förstärkning i arbetet.

Efter skjutningarna den 18 mars på Vårväderstorget på Hisingen i Göteborg inledde polisen en särskild händelse som innebär att polisregionens samlade resurser kan tas i anspråk. Därmed återupptogs i praktiken Trygg i Göteborg – den polisinsats som startades i september 2013 och som kom att vara i 516 dygn. Syftet var att förhindra våldsamheter och skjutningar mellan kriminella grupperingar i Göteborgsområdet. Från februari i år flyttades arbetet över till den ordinarie polisorganisationen.

– Sedan dess har vi fortsatt med samma arbetssätt och inriktning som tidigare i Trygg i Göteborg men inom ramen för vår reguljära polisverksamhet. I och med skjutningarna på Vårväderstorget förändrades lägesbilden akut. För att möta detta behövde vi återigen kraftsamla våra resurser och skapa en särskild organisation och ledning kring insatserna, säger Emelie Kullmyr, kommenderingschef.

Efter händelserna på Vårväderstorget har ytterligare skjutningar med dödlig utgång inträffat på Göteborgs gator vilket har lett till att den särskilda händelsen har utökats. Arbetet bedrivs utifrån tre samverkande huvudlinjer där långsiktighet och uthållighet är vägledande enligt polisen själva.

Ett flertal parallella förundersökningar pågår där de allvarligaste gäller dubbelmordet på Vårväderstorget den 18 mars, mordet på en man i Kvillestaden på Hisingen den 15 april och mordet på en man i Angered den 16 april. Samtliga mord har begåtts med skjutvapen. Alla morden har kopplingar till de kriminella nätverken i Biskopsgården (Vårvädersligan och Friskvädersnätverket) och Backa (Backagänget).

Kommenderingschef Emelie Kullmyr sammanfattar det aktuella läget så här:

– Utredningsmässigt är vi hårt belastade med flera komplexa och resurskrävande förundersökningar. Efter skjutningarna råder ett spänt läge i flera av våra lokalpolisområden där vi har ett viktigt uppdrag i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det uppdraget delar vi med övriga samhällsaktörer i Göteborg och det är en styrka att vi har en väl fungerande samverkansmodell och ett tätt och långsiktigt samarbete.

Omfattningen av insatsen mot gängbrottsligheten har  lett till att polisregion Väst har begärt nationell förstärkning fram tills midsommar. Polisanställda från andra delar av landet deltar därför i arbetet mot gängbrottsligheten i Göteborg inom ramen för Trygg i Göteborg.

Samtidigt som brotten utreds menar polisen att de också arbetar förebyggande och trygghetsskapande genom mer polisiär närvaro i de berörda områdena och stadsdelarna.

Svensson/Polisen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements