Varför kritisera polisen Scott Goodwin?

Scott Goodwin är en polis i Växjö. Han är känd som facebookpolisen. Han är sannolikt inte rasist. Att inte vara rasist är något han delar med större delan av den svenska befolkningen. Svenskar är nämligen enligt hur många undersökningar som helst, världens minst rasistiska folk. Det innebär inte att rasism inte skulle finnas. Den finns på alla möjligt sätt. Dels på det individuella planet där de flesta nån gång med all säkerhet gör sig skyldiga till rasistiska handlingar och rasistiska uttalanden. Att enstaka gånger göra sig skyldig till rasistiska handlingar och rasistiska uttalanden innebär inte att en person är rasist. Däremot är det en konsekvens av att samhället byggts upp på en grund där det görs åtskillnad på människor beroende på etnicitet, kön och klass. Ett ojämlikt samhälle medför helt enkelt rasism. Det är en del av det som kalls strukturell rasism

Det finns också institutionaliserad rasism, också en del strukturella rasismen. Detta innebär bland annat att personer diskrimineras på arbetsmarknad och bostadsmarknad. Den som diskriminerar på sådana grunder måste inte själv vara rasism, utan det hela är något som genomsyrar ett ojämlikt samhälle.

Sen finns det naturligtvis också rasister, personer som är rasistiska på grund av sina åsikter om att det är skillnad på folk och folk beroende på etnicitet. Personer som anser att en person som har svart skinn, har ett namn som slutar på ”ic” eller som är alban har särskild egenskaper som skiljer dem från en person med vitt skinn, har ett namn som slutar på ”son” eller är norrman. Men sådan finns det färre av i Sverige än i något annat land på hela jordklotet.

Scott Goodwin är troligen en av alla dessa människor i Sverige som inte är rasist. Han förtjänar ingen kritik bara för att han är trött på folk som kallar honom rasist helt utan anledning. Sådant är tröttsamt. Jag har träffat enstaka invandrare som burit sig åt så. Det är inte många, men de finns och de är tröttsamma. Exempelvis mannen på Saab när jag arbetade där som samlade in pengar till en moské som kallade mig rasist när jag inte ville ge pengar, eller mannen som arbetade på tapetfabriken och kallade mig rasist varje gång jag svor (han trodde alla alltid svor åt honom). Att Scott Goodwin sen inte ser att rasism också är andra saker än bara personlig och individuell rasism är inte heller nåt att höja på ögonbrynen åt. Det är en vanlig uppfattning bland folk i Sverige även om det kanske är en lite ytlig och grund ståndpunkt. Det är felaktigt att kritisera Scott Goodwin. Det förfelar sitt syfte och leder ingetsna. Det ger bara en, som det verkar, bra människa problem som han inte behöver ha.

Till slut vill jag också påpeka att även om polisen sannolikt i huvudsak består av personer som inte är rasister så är det välkänt att andelen rasister är högre inom polisen än i samhället i stort. Rasismen inom polisen är alltså större än vad den är i den svenska befolkningen som helhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements