Fängelse för ledare i Vårvädersligan

En av de tre personer som utpekats som ledare i det kriminella nätverk som brukar kallas Vårvädersligan har en tid suttit häktad som misstänkt för penningtvätt och har åtalats för detta. Nu har han, Eddie Jobe, dömts till fängelse för två grova penningtvättsbrott:

26-åringen döms till tio månaders fängelse för dubbla grova penningtvättsbrott. Hans 23-årige kumpan för åtta månader.

Den mer kännbara delen handlar dock om myndigheternas förverkande av 780 000 kronor som de båda männen hanterat.

Summan förmodas komma från brottslig verksamhet.

• Den 26 februari överlämnade 26-åringen 518 400 i kontanter – förvarade i en skokartong som var nedstoppad i en plastpåse – till 23-åringen på Centralstationen i Göteborg.

• Den 19 november i fjol greps 26-åringen i en bil, utanför Lund i Skåne. I fordonet fanns också två andra kompisar – och dessutom uppemot 241 400 kronor i kontanter.

• Mannen uppges dessutom haft cirka 2 000 euro i sin ägo.

Efter dessa stora beslag startades en myndighetsgemensam tillgångsutredning avseende de två männen.

Kontroller med skatteverk, försäkringskassa och kronofogde visade att de två inte haft någon registrerad inkomst de senaste åren och att de bara hade små summor i sparade medel.

Det fanns – enligt åklagarsidan – ingen möjlighet att 26-åringen och 23-åringen kunnat ha tjänat ihop det ansenliga beloppet på laglig väg och att det därför härrör från någon typ av kriminell verksamhet.

Båda männen har, genom förundersökning och rättegång, nekat till alla anklagelser.

Att de nekat har inte haft nån betydelse för tingsrättens dom. Rätten ansåg att det var visat att kontanterna (241 400 kr och 518 400 kr) härrörde från brottslig verksamhet samt att de tilltalades hantering av pengarna var att betrakta som penningtvättande åtgärder.

Tingsrätten ansåg att det var styrkt att de åtalade har gjort sig skyldiga till penningtvättsbrott. Dessa brott är att bedöma som grova eftersom det handlat om stora summor som dessutom ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Domen kommer att överklagas av den dömde mannen enligt hans advokat Hans Gaestadius.

Läs också:
Flera av Vårvädersligans ledare borta
Etagevåning i Vasastan och 500 000 i skokartong

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements