Advokat dömd för grovt koppleri och våldtäkt

Södertörns tingsrätt meddelade igår dom i ett stort kopplerimål. Huvudmannen dömdes för att i Polen och Sverige ha rekryterat polska kvinnor i syfte att utnyttja dem för prostitution som han sedan organiserat. Han dömdes även för att ha utnyttjat kvinnorna ekonomiskt genom att han tagit hälften av de inkomster de fått när de sålt sexuella tjänster. Verksamheten har omsatt omkring 2 milj. svenska kronor. Mannen, som tidigare har varit verksam som advokat i Polen, ska även betala 1.6 milj. kr till svenska staten för den vinning han haft av brottet. Dessutom utvisas han och förbjuds att återvända hit på tio år.

Åklagaren hade även åtalat juristens flickvän för grovt koppleri. Tingsrätten fann emellertid att hon inte var med och organiserade koppleriverksamheten. Hon sålde själv sexuella tjänster och juristen utnyttjade även henne ekonomiskt. Däremot dömdes hon för medhjälp till grovt koppleri för att bl.a. ha hjälpt till med att inkassera pengar från de andra kvinnorna och föra över pengar till Polen. Med hänsyn till att hennes medverkan inte var så stor har tingsrätten gett henne ett förhållandevis kort fängelsestraff, åtta månader.

Ytterligare en man, som agerat som chaufför när kvinnorna skulle åka hem till kunderna, dömdes för medhjälp till koppleri till tre månaders fängelse, eftersom han endast arbetade en kort tid i organisationen.

Förhandlingen har pågått under 23 dagar och en mängd material, bestående i bl.a. avlyssnade telefonsamtal, annonser på olika sexsajter och juristens räkenskaper har gåtts igenom. Tolv av kvinnorna har hörts som brottsoffer, varav några kvinnor via videolänk från Polen. Under rättegången väckte åklagaren också åtal mot juristen för våldtäkt vid två tillfällen av en av de kvinnor som utnyttjats som prostituerad. Det var först i samband med den här rättegången som hon berättade om detta.

Rättens ordförande, rådmannen Britt Björneke, uppger att tingsrätten tillämpat en ganska nyligen antagen utvidgning av våldtäktsbegreppet och funnit att huvudmannen utnyttjat målsägandens allvarliga rädsla för honom och att hon befann sig en särskilt utsatt situation. Kvinnan, som rekryterats från Polen, var helt beroende av honom eftersom hon saknade pengar och var obekant med omgivningarna. Kvinnan bedömdes som trovärdig och hennes berättelse vann stöd av teleteknisk bevisning och av en av de andra kvinnornas uppgifter.

Tingsrätten dömde även en man till villkorlig dom och samhällstjänst för stöld och misshandel av två kvinnor som besökt hans lägenhet dit de kallats för att sälja sexuella tjänster. Dessutom dömdes fem män för köp av sexuella tjänster och en man för försök till det.

Svensson/Södertörns tingsrätt

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements