Är nämndemäns politiska uppfattningar verkligen ett problem?

En undersökning har konstaterat att politiska uppfattningar påverkar hur nämndemän dömer. Det är ganska självklart att så är fallet. Människors uppfattningar i politiska, moraliska, filosofiska, straffrättsliga och sociala frågor avspeglar sig självklart i de domar som döms ut. Det gäller oavsett hur nämndemän utses. Så även om de inte utsågs på politisk väg och utifrån parti skulle nämndemännens politiska uppfattningar påverka domarna.

Självklart är det också så att de människor som har de tydligast och skarpast formulerade åsikterna är de som mest påverkar domar i den riktning de vill. Så fungerar människor helt enkelt. Vi vet exempelvis också att överklasspersoner och medelklasspersoner får lägre straff än arbetarklasspersoner för samma brott. Fördomar och åsikter påvekar helt enkelt.

Det skulle vara likadant om vi bara hade jurister i domstolarna, med en nackdel, andelen människor ur arbetarklassen, andelen människor med vänsteråsikter skulle minska. Domarna skulle bli mer lika överklassens och den övre medelklassens värderingar. Sverigedemokrater och Vänsterpartister skulle försvinna från domstolarna. Det skulle bli mer elitstyre och mindre demokratiskt. Mindre rättvist då arbetarklasspersoner skulle få än hårdare straff och överklasspersoner lägre.

Så vill jag inte ha det i alla. Då föredrar jag nuvarande system, men egentligen skulle jag vilja ha ett system där nämndemän utsågs ungefär som gode män. Den som vill vara nämndeman får genomgå ett prov och om personen klarar provet kan den sen också vara nämndeman. Men i väntan på det föredrar jag dagens system framför expertstyre. Det är mer demokratiskt, mer rättsäkert, folk blir mer lika inför lagen och det blir rättvisare.

Att nämndemäns politiska uppfattningar påverkar domar är ett litet problem. Dessutom ett problem som det inte går att göra nåt åt. Att avskaffa nämndemän skulle inte hjälpa utan dessutom skapa än värre problem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements