Tidigare anställd vid Migrationsverket döms för grovt mutbrott

En tidigare anställd vid Migrationsverket dömdes igår av Malmö tingsrätt för grovt mutbrott till fängelse 3 år för att ha sålt bevis om uppehållsrätt. Mannens medhjälpare, en tidigare restaurangägare, dömdes till ett och ett halvt års fängelse.

Under våren och sommaren 2008 var det känt bland asylsökande att på en restaurang i Rosengård kunde man få hjälp med att få tillstånd att stanna i Sverige. Huvudmannen, den då anställde mannen vid Migrationsverket, bestämde priset till mellan 10 000 och 125 000 kr. Pengarna tillsammans med personuppgifter på den sökande och ett fotografi överlämnades till restaurangägaren som vidarebefordrade dessa till huvudmannen.

Huvudmannen såg sedan till att det framställdes ett falskt bulgariskt pass och id-kort för den asylsökande. Med passet och vanligen ett oäkta anställningskontrakt fick sökanden ett bevis om uppehållsrätten. En medborgare i ett EU-land har rätt att vistas i Sverige och arbeta här och bevis om den rätten utfärdas och registreras efter anmälan av Migrationsverket; uppehållsrätt.

Tingsrätten har konstaterat att sju personer, som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige eller i Danmark, har betalat mellan 10 000 och 90 000 kr för att få ett bulgariskt pass och ett bevis om uppehållsrätt. Ingen av flyktingarna har varit eller är medborgare i Bulgarien.

Tre av bevisen om uppehållsrätt har utfärdats av en annan anställd vid Migrationsverket, men tingsrätten friar honom från brott eftersom åklagaren inte har bevisat att han känt till att passen var falska.

Tingsrätten ser mycket allvarligt på brottsligheten dels eftersom den begåtts inom en för samhället synnerligen viktig funktion, nämligen rätten till asyl, dels eftersom den drabbat redan utsatta personer. Straffen bör därför bestämmas till långa fängelsestraff. Hänsyn har dock tagits till att brotten begicks för sju år sedan. Huvudmannen döms till 3 års fängelse och hans medhjälpare, restaurangägaren, till hälften så långt straff.

Huvudmannen förpliktas också att till staten betala 450 000 kr som är det belopp han mottagit av flyktingarna.

Svensson/Malmö tingsrätt

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements