Världens hav är allas vår angelägenhet

Världens hav är på många sätt ett laglöst land. Lagar om miljö, säkerhet och arbetsrätt gäller fram till nationsgränsen och inte lika ofta för den verksamhet och det arbete som bedrivs på internationellt vatten. Många människor lider idag i sviterna av miljöproblem, bristande säkerhet och oacceptabla arbetsförhållanden. Arbetsvillkoren och säkerhetssituationen inom den internationella sjöfarten är djupt
oroväckande och för många sjömän direkt livsfarliga, samtidigt som det är få företag och som ställer krav på anständiga arbetsvillkor när de köper sjötransporter.

Transportsektorn verkar ligga långt efter det etiska arbete som gjorts på produktionssidan. Seko sjöfolk vill att Sverige ska fortsätta sin långa tradition av att driva på det internationella arbetet för miljö och mänskliga rättigheter. Att Sverige ska bygga upp en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart med kvalitet och att Sverige ska vara ett föregångsland i det internationella arbetet för säkerhet, miljö och arbetsrätt.

Seko sjöfolk vill sätta fokus på arbetsvillkoren för de människor som arbetar
i den globala transportsektorn i allmänhet, och inom den internationella sjöfarten i synnerhet. De vill visa hur viktig sjöfarten är för vårt dagliga liv och för att samhället ska klara en klimatomställning av det globala transportsystemet.

Ambitionen är att samla politiker, företag och intresseorganisationer så att vi tillsammans kan arbeta för att våra klimatsmarta sjötransporter inte bara ska vara billiga utan också värdiga sitt pris.

Svensson/Seko Sjöfolk

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements