Blir Lisebergs utbyggnad enligt tidigare skisser blir det bra

Liseberg har tidigare presenterat sina utbyggnadsplaner söderut och arbetar vidare med projektet. De behöver nämligen en ny och bättre ingång när Västlänken byggs för då blir delar av norra Liseberg rivna och hela området runt den nuvarande huvudingången blir svåråtkomligt. Därför vill Liseberg bygga en ny stor ingång i söder och samtidigt passa på att bygga ut nöjesfältet på den nuvarande parkering och på Saabs gamla fabriksområde.

Det ska bli vattenland, hotellbyggnader med mera. Huvudbyggnaden på min gamla arbetsplats Saab, kommer att bli parkeringshus, dvs rivas och så byggs ett nytt parkeringshus. Den enda av Saabs gamla byggnader som kommer att finnas kvar är den som jag arbetade i, gamla verkstan. Den används redan idag av Liseberg som kontor och verkstad.

Det finns ett problem med planerna, det är att det idag finns en gångpassage vid Jakobsdal där personer kan passera under motorvägen mellan väster och öster. Denna kommer att hamna inuti Lisebeerg så det behövs i så fall en ny övergång vid Almedal där det en gång i tiden fanns en vägöverfart.

Själva byggplanerna är däremot eminenta. Byggs det enligt Lisebergs presenterade skisser blir det väldigt bra längs med Mölndsalvägen söderut från Lisebergs nuvarande södra entré.

Liseberg söder

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements