Svenskarna är EU-vänner men eurofiender

Svenskarna är generellt sett positiva till EU. Och en liten minoritet är emot. 50 % av svenskarna uppgav i SCB:s stora undersökning i maj att det var för EU medan 23% var mot. Resten saknade uppfattning i frågan. Män är mer positiva än kvinnor. Andelen som är positiva till EU ha minskat något sen november 2014, men det är förändringar på marginalen.

EU-sympatier 1992-2015. Procent

EU-sympatier 1992-2015. Procent

När det gäller EMU och euron är en förkrossande majoritet av svenskarna emot. 75% är mot EMU och 15% för. Andelen män som är negativa är lägre än andelen negativa kvinnor. Svenskarna vill alltså gärna ha EU men behålla den egna valutan. Det verkar vara en ganska rationell ståndpunkt och rimlig med tanke på hur det set ut i Euro-området.

EMU-/eurosympatier 1997-2015. Procent

EMU-/eurosympatier 1997-2015. Procent

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements