Ship to Gaza: Marianne av Göteborg bordat av israelisk militär

Freedom Flotilla Coalition var senast i kontakt med fartyget Marianne av Göteborg kl 02.00 (Gazas tidzon). Det kunde då bekräftas att båten var uppskattningsvis 105 sjömil från slutdestinationen. Marianne fortsatte därefter på kurs mot palestinskt territorialfarvatten och förväntas nå Gaza hamn inom 24 timmar. Enligt uppgifter från den israeliska militären har de dock bordat Marianne af Göteborg för att hindra fartyget att nå Gaza.

Marianne af Göteborg

De tre segelfartyg (Rachel, Vittorio och Juliano II) som har följt och stöttat Marianne de sista dygnen har dock bytt kurs och återvänt mot sina ursprungshamnar.

Politiska representanter, journalister och fredsaktivister ombord, totalt 29 deltagare, har bistått Marianne och dess besättning under dess långa och svåra resa, vars mål har förblivit att avsluta den illegala och inhumana blockaden av Gaza

Vi kräver av våra respektive regeringar att de agerar med medmänsklighet och att de säkerställer säkerheten för alla delegater ombord på Marianne. Vi uppmanar återigen den israeliska regeringen att slutligen häva blockaden av Gaza och låta det fredliga skeppet Marianne nå sin destination för att kunna leverera sin last av värdighet och hopp. Vi uppmanar alla internationella organisationer att arbeta för öppnandet av Gazas hamn för att låta människor och produkter röra sig fritt till omvärlden. Vår destination är fortfarande mänsklighetens samvete.

Den israeliska militären (IDF) uppger på sin blogg att de bordat fiskefartyget Marianne av Göteborg på väg mot Gaza. Samtliga passagerare ska transporteras till den israeliska hamnstaden Ashdod inom 12 till 24 timmar.

Fiskefartyget Marianne av Göteborg, en ombyggd trålare lastad med medicinsk utrustning och solcellspaneler, befann sig på internationellt vatten när bordningen utfördes.

Före bordningen spelade sex av de svenska deltagarna in videomeddelanden som har publicerats påFreedom Flotilla Coalitions youtube-kanal, tillsammans med videomeddelanden från norska, kanadensiska och spanska deltagare.

Joel Opperdoes, sjöman från Göteborg:
”Mitt namn är Joel Opperdoes, jag är kapten på Marianne. Om ni ser denna video, innebär det att vi har blivit attackerade på internationellt vatten av den israeliska militären. Jag vill efterfråga er hjälp med att sprida detta meddelande och försöka få era politiker att agera mot detta brott mot internationell rätt. Vi är ett fredligt skepp som är på väg mot Gaza med varor och solidaritet, så jag uppmanar er att agera så kraftfullt ni kan.”

Jonas Kårlin, sjökock från Göteborg:
”Om ni ser det här, har vi blivit attackerade av den israeliska militären. Det jag vill säga nu är riktat till våra politiker: Förra året erkände ni staten Palestina. Vårt mål med vår aktion var att nå denna stat, för att ge understöd till Gazas folk. Jag hoppas nu att ni, som politiker, som Sveriges regering, sätter tryck på den israeliska regeringen om att släppa oss fria.”

Dror Feiler, israeliskfödd tonsättare och aktivist från Stockholm:
”Om ni ser denna video betyder det att den israeliska armén har brutit mot internationell rätt. Det betyder att de har tagit oss tillfånga och agerat som pirater. Det betyder att de återigen har hindrat oss att nå Gaza, att nå Palestina. Det betyder att vi nu sitter och väntar på att ni ska agera, vi väntar på att våra regeringar ska agera, vi väntar på att internationella organ ska agera. Men vi kan lova en sak: vi kommer tillbaka.”

Kajsa Ekis Ekman:
”Mitt namn är Kajsa Ekis Ekman och jag befinner mig på båten Marianne. Om du ser denna video innebär det att den israeliska armén har invaderat oss, de har tillfångatagit oss. Jag skulle verkligen uppskatta om alla som hör om denna nyhet sprider meddelandet till alla medier ni känner till och till alla era vänner, så att människor inte glömmer bort vad som händer.”

Gustav Bergström, styrman från Göteborg:
”Hej. Mitt namn är Gustav Bergström. Om du ser detta betyder det att vi har bordats och tagits i fångenskap. Detta ändrar inte på något sätt faktumet att den olagliga blockaden måste brytas och det betyder också att vi kommer att göra om våra aktioner nästa år.”

Charlie Andréasson, sjöman från Styrsö:
”Jag hoppas att ni inte behöver se denna film, för om ni gör det – då har israeliska befäl stoppat vårt skepp och vårt försök att bryta blockaden av Gaza. Så om ni ser detta meddelande: kontakta er regering, kontakta era tidningar. Gör vad ni kan för att lyfta denna fråga, för att befria oss, för att öppna gränserna till Gaza, för att öppna gränserna till Palestina. För det är en kriminell handling som just nu har utförts.”

Svensson/Ship to Gaza

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements