Organiserad brottslighet kan inte bekämpas genom att agera mot brottslighet

Speciellt inte i en tid när politiken utformats och agerat på ett sätt som gett den organiserade brottsligheten utökade möjligheter att verka. Politiken har bidragit till att gynna den organiserade brottsligheten genom ogenomtänkta avregleringar som vållat bostadsbrits och bidragsfusk, upphandlingssystem där billigaste anbud alltid vinner osv. Det är svårt att i ett sådant politiskt klimat bekämpa organiserad brottslighet för den går inte att bekämpa med vanliga brottsbekämpningsmetoder. Tre kunniga forskare på BRÅ, Lars Korsell, Johanna Skinnari och Daniel Vesterhav, skriver om problematiken i en debattartikel på DN:

Ett företag är nödvändigt för att kunna lura till sig de beloppsmässigt största stöden från Bidrags-Sverige i form av till exempel Länsstyrelsens lönegaranti, stöd från Arbetsförmedlingen och assistansersättning från Försäkringskassan. Det handlar om omfattande bidragsbedrägerier som vi beskrivit i Brå-rapporten ”Intyget som dörröppnare till välfärdssystemen”. Företag används också som front för bedrägerier, en brottslighet som kraftigt ökar i kriminalstatistiken.

Svartarbete, välfärdsbrott och offentlig upphandling. Varje år omsätter offentlig upphandling 600 miljarder kronor. Åtskilliga branscher som har problem med svartarbete är leverantörer till stat och kommun. Det gäller till exempel bygg- och anläggningsbranschen, städning och yrkestrafik. Ett viktigt brottsförebyggande steg är att den offentliga sektorn blir mer försiktig med vilka man gör affärer med.

Organiserat svartarbete kombineras med de nyss nämnda bedrägerierna mot olika ersättnings- och bidragssystem. En personlig assistent arbetar bara på pappret och använder i stället tiden till svartarbete. Den som är arbetslös kan arbeta svart, men för att kvalificera sig för a-kassa konstrueras en anställning med lön och arbetsgivaravgifter. Mycket kan göras för att öka kontrollen mot välfärdsbrotten.

Deras förslag är ökad kontroll. Vilket är ett mycket dyrt och ofta ineffektivt sätt att se till att inget olagligt sker. Det vore betydligt bättre att backa några steg och avprivatisera och reglera lite mer. Fackföreningarna borde ha rätt att stoppa underentreprenörer på arbetsplatser. På det sättet kan svartarbete motarbetas betydligt bättre än på annat sätt.

De orimliga förhållanden i transportbranschen där utländska företag dumpar lönerna och kör transporter i Sverige måste bort. Det är bara möjligt genom ändrad lagstiftning och ändrade regler.Det är något som fack och arbetsgivare i branschen länge kämpat för.

Arbetskraftsinvandringen till Sverige måste regleras och den helt orimliga låglönearbetskraftsimporten från många länder måste stoppas. Det sker enklast genom en kombination av lagstiftning och ökad facklig makt.

Att alla måste samarbeta mot organiserad brottslighet som forskarna skriver låter bra men det är bara en klyscha utan värde. Det framgår inte riktigt i deras artikel vad de faktiskt menra ska göras för att uppnå detta.

Självklart ska vi föröka köpa produkter som inte kommer från organiserad brottslighet, men det är svårt då sådana produkter ofta finns på välrenommerade fackvaruhus som lockvaror, extraerbjudanden och annat. Det är inte lätt för offentliga inköpare att köpa tjänster av laglydiga företag då lågt pris oftast ger fördelar vid offentlig upphandling. Lägst pris erbjuds oftast av företag som inte har rent mjöl i påsen. Eller så är det så att företaget som avtalet sluts med anlitar underleverantörer i flera led och på så sätt har den offentliga köparen ingen som helst kontroll över vem som faktiskt utför tjänsten. Det är uppenbart att det behövs en reglering av bemanningsföretag och underleverantörer.

Självklart bör folk också samarbeta med polisen vid brottsutredningar. Men då måste polisen också ta sitt ansvar och inte i onödan utsätta folk för fara genom att slarva så att uppgiftslämnares identitet röjs varvid de utsätt för hot och våld så som skett i Malmö i samband med rättegången kring bombdåden mot Victoria Park. Det är inte lätt att bygga upp en förtroende bland människor om polisen beter sig så eller om polisen regelmässigt trakasserar viss ungdomar och ungdomsgrupper.

Det är klart att ingen bör köpa en lägenhet svart, men problemet är ju att det inte finns tillräckligt med bostäder. Svarta bostäder har därför blivit en viktig verksamhet för organiserad brottslighet. Detta kan bara lösas genom ökat bostadsbyggande.

Organiserad brottslighet kan egentligen bara bekämpas genom förebyggande arbete. Att komma åt den i efterhand genom utredningar, åtal och rättegångar är ofta mycket svårt, mycket dyrt och ineffektivt. Det påpekar också De tre forskarna i sin debattartikel. Det är möjligheterna för den organiserade brottsligheten att verka som måste åtgärdas. Några såna förslag presenterar de tre forskarna dock inte.

Forskarna i DN tassar som katten kring het gröt när det gäller vad som måste göras för att organiserad brottslighet ska kunna bekämpas. Att alla måste samarbeta räcker liksom inte. Det som behövs är en förändrad politik, avprivatisering, återreglering och stärkt facklig makt på många områden. De tre kunniga forskarna bakom debattartikeln i DN vill eller vågar inte skriva ut detta och följden blir att deras artikel blir en ganska menlös floskelsamling där det enda intressant är de fakta de presenterar för några egentliga förslag till lösningar innehåller artikeln inte.

Läs också: Naivt om organiserad brottslighet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements