Varmare klimat slår mot humlorna

Åkerhumla

Åkerhumla, en av Sveriges vanligare humlor.

Humlor är insekter som inte finns i de riktigt varma klimatzonerna på jorden och det finns fler arter längre norrut än söderut i deras utbredningsområde. Humlor är alltså anpassade till ett lite kyligare klimat. Mängden humlor och humlearter har en tid minskat på jorden. Nu har forskare konstaterat att den viktigaste orsaken är klimatförändringarna. Det är alltså inte ändrade jordbruksmetoder, inte bekämpningsmedel och gifter och inte förändrar markanvändning som en följd av urbanisering etc.

I Sverige tycks dock ändrad markanvändning och förändrat jordbruk ha spelat stor roll för vissa humlearters försvinnande.

Med klimatförändringarna har många djurs utbredningsområde förskjutits norrut och på så sätt har de kunnat undvika att bli drabbade. Humlorna har dock av någon anledning inte förflyttat sitt utbredningsområde norrut:

Detta tycks dock inte gälla för humlor. Av någon anledning ”följer de inte med” norrut. I både Nordamerika och Europa har detta inneburit att humlor förlorat upp till 30 mil av sin utbredning söderut.

Det konstaterar en internationell forskargrupp i tidskriften Science.

– Det mest skrämmande är hur snabbt det har gått. Vissa arter som var mycket vanliga på 1970- och en bit in på 1980-talet går knappt att se längre, säger professor Sheila Colla, en av forskarna bakom studien, i en kommentar.

Hon och hennes kollegor analyserade fler än 420.000 inventeringar och anteckningar gjorda mellan 1901 och 2010 i både Nordamerika och Europa. Inventeringarna återfanns på museer och andra institutioner och sammanlagt granskades 67 olika humlearter på de båda kontinenterna.

Det visade sig att humlorna, både i Nordamerika och Europa, förlorat upp till 300 kilometer av sina landområden sedan 1974 och att dessa områden nästan uteslutande låg i söder, samtidigt som nästan ingen expansion alls skett norrut.

Förlusten av territorium kunde inte förklaras av uppodling, byggande eller insektsgifter. I stället tror forskarna att orsaken är klimatuppvärmning.

Som en lösning föreslår forskarna att vi ska hjälpa humlorna att flytta norrut.

I hela världen finns omkring 250 humlearter, i Sverige finns omkring 40 arter. I min trädgård i Göteborg ser jag ofta hushumla, trädgårdshumla, mörk jordhumla och stenhumla medan jag på landet ofta ser mörk jordhumla, andra jordhumlor, hushumla, ängshumla och åkerhumla.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements