Organiserad brottslighet – penningtvätt

Del 4 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Penningtvätt är när pengar som erhållits som svarta inkomster görs vita och förs in i den ekonomi som redovisas. Storstäderna i Sverige står för 75 procent av de penningtvättsrapporter som lämnas till Finanspolisen, vilket är att betrakta som naturligt sett till var rapportörerna finns. Många internethandlare är registrerade i Stockholm vilket medför att Stockholm står för en stor del av rapporteringen.

Det finns tecken på att vissa rapportörer gör en ”överrapportering”. Orsakerna kan vara flera, exempelvis att de är rädda för att framstå som oseriösa eller i dålig dager och därför rapporterar in mer än nödvändigt. Men det kan också vara en medveten strategi för att dölja faktiska brott, som då inte rapporteras eller rapporteras in men blir svåra att skilja ut bland ett stort antal oriktiga rapporter.

Aktörer bakom penningtvätt

Finanspolisen har idag viss kännedom om personer som enbart försörjer sig på att genomföra penningtvätt. Det vanliga är dock multikriminella som har penningtvätt som en del i sin brottsliga verksamhet.

Det är alltid en, eller flera, personer som måste ”fronta”, dvs. ta risken för den brottsliga verksamheten. De som styr och bestämmer undviker att ta den risken. De som tvättar pengar fungerar också som möjliggörare för annan typ av brottslighet.

Metoder för att tvätta pengar

Det finns en rad olika metoder för att tvätta pengar. En del är mer traditionella, exempelvis används postväxlar för att betala svarta löner. Olika betallösningar som finns på internet underlättar för den som vill tvätta pengar och används allt mer.

E-plånböckerna (eWallets) kan vara svåra att spåra. De är inte alltid reglerade och saknar i en del fall utgivare.  S.k. pre-paid kort är ingen ny företeelse men användandet av det börjar aktualiseras allt mer. Användandet av både e-plånböcker och pre-paid kort bedöms öka.

Virtuella valutor används ibland vid betalning på internet och finns i många olika former. När marknadsplatsen för en kriminell vara är internet är virtuell valuta i princip det enda betalningssättet. Den mest kända virtuella valutan är Bitcoin. Bitcoin är en valuta och ett elektroniskt betalningssystem i ett. Det är populärt bland kriminella av samma skäl som kontanter är det – transaktioner som gjorts kan inte ångras och är svåra att knyta till specifika individer.

Factoringbolag (dvs företag som tar hand om andra företags fakturering) är en annan möjliggörare för penningtvätt. Factoring är en tjänst som erbjuds av finansbolag eller banker. I Sverige finns idag ett flertal välkända factoringbolag. Fakturor från konsultföretag används också för att tvätta pengar. Det är svårt att bevisa att en konsulttjänst inte utförts.

En vanlig metod för penningtvätt är bygge och köp av hus, bostadsrätter och fastigheter. Även renovationer av fastigheter förekommer som ett sätt att tvätta svarta pengar. Renovering sker med svart arbetskraft och när huset sedan säljs har det blivit en god förtjänst som är vita pengar.

Att köpa bilar eller båtar kontant via mindre nogräknade bilfirmor eller privat förekommer också i syfte att tvätta pengar.

Att flytta pengar utomlands, är också ett sätt att tvätta pengar. Pengarna tas med när personer reser utomlands. Pengarna används sedan till att köpa mark och fastigheter.

Spelsajter på nätet är fortsatt ett sätt att tvätta och flytta pengar. På spelsajter är det möjligt att sätta in pengar, detta är något som utnyttjas av kriminella för att tvätta och fördela pengar. Än så länge är endast landbaserade kasinon skyldiga att rapportera penningtvätt, även om det kommande fjärde penningtvättsdirektivet kommer att utvidga rapporteringplikten till de flesta spelanordnare. De som äger ett spelföretag idag beslutar själva när något ska rapporteras till Finanspolisen. Casinon omfattas av rapporteringsplikt till Finanspolisen.

Den som spelar på en spelsajt kan ha likvida medel i en virtuell plånbok. Pengar som personen kan komma åt, vartsomhelst i världen. Detta är ett sätt att gömma brottspengar virtuellt, det finns inga kontrolluppgifter och de syns inte. Att gömma brottspengar virtuellt på spelsajter är något som kriminella utnyttjar i och med att det är säkert och de har tillgång till pengarna oavsett var de befinner sig. Det är också svårt att säkra dessa pengar vid en betalningssäkring.

I flera städer anses det vara allmänt känt att det finns illegala spelklubbar som genererar stora summor pengar. Det pågår bl.a. kortspel med höga kontantinsatser. Lotteriinspektionen har uppmärksammat illegala spelautomater.

Utlandstransaktionerna är svårare att följa för utredare. Många olika länder används och det är lätt att flytta pengar med hjälp av internet. Transaktioner med flera länder inblandade innebär att penningflödena döljs då det är svårt att få uppgifter från många länder.

Växlingskontor möjliggör penningtvätt. Det finns uppgifter om att kriminella har kontroll över växlingskontor eller utnyttjar deras tjänster genom målvakter. Växlingskontoren erbjuder möjligheter att växla stora summor kontanter, vilket naturligtvis är en möjlighet vid innehav av stora mängder kontanter som tjänats genom svarta affärer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Organiserad brottslighet – utpressning och korruptionOrganiserad brottslighet och de allt vanligare bedrägerierna >>
Advertisements