Kroghärvan i Göteborg – bulvaner och alkohol

Restaurangerna Meze och Verde på Vasagatan förlorade sina serveringstillstånd för alkohol den 18 juni i år med omedelbar verkan. Detsamma gällde restaurangen Olivo på Kristinelundsgatan. Vad jag förstår är det dessa tre restauranger som det handlar om i GP:s artikelserie om bulvanförhållanden i krogvärlden för att kunna fortsätta bedriva krogverksamhet efter att ägare förlorat sina tillstånd att servera alkohol. Det hela ska ha börjat 2013 när restaurangerna förlorade sina tillstånd första gången:

Det hela har alltså sin början med restaurangernas förra ägare. Dessa består i huvudsak av tre bröder som tillsammans har ägt fyra stycken bolag. På papperet har en av bröderna stått som ägare för två av bolagen och av tillståndsenheten bedömts som person med betydande inflytande i ett tredje. En av de andra bröderna har varit ägare för det fjärde bolaget. Den tredje brodern har inte stått som officiell ägare för något av bolagen, men har enligt tillståndsenheten i kontakter med dem agerat som ägare för ett av bolagen samt av en konkursförvaltare bedömts vara den faktiska företrädaren för ett annat bolag.

Samtliga fyra bolag som varit kopplade till bröderna förlorade sina serveringstillstånd redan under 2013. Anledningarna var likartade. Bland annat hade samtliga bolag misskött inbetalningar av skatter och avgifter, flera av bolagen upprättade inte årsredovisningar inom föreskriven tid och ett av bolagen ska enligt tillståndsenheten ha undanhållit bokföringshandlingar vid ett flertal tillfällen. Därtill har kritik framförts kring ofullständiga personalliggare samt att det i minst ett av bolagen, då tillståndsenheten återkallade ett tillstånd, saknades kunskap i svensk alkohollagstiftning.

I och med att brödernas bolag förlorade serveringstillstånden ansågs också bröderna själva olämpliga att inneha serveringstillstånd. Då kom tre nya bolag in och tog över verksamheten. En kvinna i 45-årsåldern har via två bolag tagit över tre av de fyra restaurangerna. Samtidigt har en jämnårig man via sitt bolag tagit över den fjärde restaurangen. Men nu har alltså misstankar förts fram om att ägarskiftet kan ha varit ett spel för gallerierna och att mannen och kvinnan ska ha agerat bulvaner för bröderna.

Ett av de företag det handlar om är Laporte Restaurang AB som äger restaurangerna Meze och Verde. Verde hette tidigare JallaJalla och ligger i de lokaler där en gång den ökända baren Nevada låg. I styrelsen för Laporte Restaurang AB sitter Jill Gertrude Laporte och Aso Nuri Mustafa. Kvinnan sitter också i styrelsen för Vita Oliver AB som äger restaurang Olivo på Kristinelundsgatan. Den andre styrelsemedlemmen i det företaget är Fikret Kadiroglu som intervjuats som ägare av Olivo när serveringstillståndet drogs in. Han är också engagerad i företagen Kadiro Restaurang AB, Mimolett HB och Kapten Nemo’s Restaurang & Pizzeria AB. Aso Nuri Mustafa är för sin del aktiv i flera andra restaurangföretag i Göteborg.

Meze förlorade sitt tillstånd också 2013 tillsammans med Pizzeria Galliano vid Masthuggstorget. De hade båda två samma ägare, den enskilda firman DAMLA vilket egentligen är Hasan Hüseyin Aktay. Han intervjuades vid tillfället.

Hasan Hüseyin Aktay är idag engagerad i Galjan Restaurang KB och Ezme Restaurang KB. Den andre delägaren i bägge bolagen är Muradiye Aktay. Hon har också varit aktiv i Debebes Restaurang AB tillsammans med Emre Aktay som också varit engagerad i Jaktstugan Restaurang AB och JalaJala Restaurang AB. Det sistnämnda bolaget ägde restaurang JallaJalla som låg i den lokal där Verde numera ligger. I styrelsen för JalaJala Restaurang AB satt också Caroline Maria Viktoria Madsen. Detta bolag är försatt i konkurs vilket också gäller Debebes Restaurang AB.

Jaktstugan Restaurang AB verkar inte längre existera men det bolaget ägde La Vacca på Folkungagatan som förlorade tillståndet samtidigt som Meze och Galliano år 2013. Muradiye Aktay var också aktiv i Hisobey AB som ägde restaurangen Svarta Oliver på Kristinelundsgatan som idag ägs av Vita Oliver AB och heter Olivo. Även i detta företag är konkurs inledd. I styrelsen för Hisobey AB satt också Burhan Aktay.

Bröderna Aktay förnekar att de idag har något med de aktuella restaurangerna att göra och att det därför självklart inte finns nåt bulvanförhållande så som myndigheterna gör gällande:

Tillståndsenheten på Social resursförvaltning ligger bakom anklagelserna om bulvanskap. Anklagelserna grundar sig i ett antal utredningar om indragna serveringstillstånd som gjorts under våren. Det är också enheten som ligger bakom utredningarna som gjorde att de misstänkta bolagen beviljades serveringstillstånd från första början.

– Vi är ju inte poliser i första hand, och här var det av en slump vi fick tag på ett hyreskontrakt som vi kunde gå vidare med. Det är inte svårt att lämna förfalskade papper. Vi skickar en remiss till polisen och skatteverket och prövar, men vi granskar inte äktheten. Det är bara om vi uppenbart hittar något fel som vi kan leta vidare. Om de är smartare än vad vi är kan det bli så här, vi är ingen brottsutredande myndighet i första hand, säger Annelie Silvander.

Även den nuvarande ägarna till restaurangerna förnekar att det skulle finnas nån form av bulvanförhållande till de tidigare ägarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements