Vänstern är mer demokratisk än högern

Utifrån ett märkligt, förvirrat och osammanhållet resonemang hävdar Martin Liby Alonso i DN att vänstern inte alls är mer demokratisk än högern och har en skev självbild. Denna slutsats baserar han på att vänsterfolk menar att flera lagförändringar som genomfördes av den tidigare spanska högerregeringen av vänstern kritiserades för att utgör ett hot mot demokratin. Detta menar Liby Alonso är ett uttalande som är att jämföra med den US-amerikanska extremhögerns påståenden om att Obamas sjukvårdsreform skulle vara socialism. Bara jämförelsen som han gör är befängd, om vänstern hade påstått att lagförändringarna innebar att Spanien nu var fascistiskt så hade det varit jämförbart, men det påstår nu inte vänstern. De påstår att vissa saker innebär inskränkningar i demokratin. Liby Alonsos jämförelse är irrelevant och säger ingeting om huruvida vänstern har en falsk självbild eller inte.

Som Liby Alonso påstår kan demokrati se mycket olika ut. Det finns länder med mindre demokrati och länder md mer demokrati. Turkiet, USA och Indien är exempel på länder med mindre demokrati, Sverige, Norge och Nederländerna är typexempel på länder med mer demokrati. En person eller en organisation kan vara anhängare av att demokratin fördjupas, förbättras och utökas till nya områden, exempelvis ekonomin och företagen. De som arbetar för mer demokrati är utan tvekan mer demokratiska än de som arbetar för mindre demokrati på det sätt som högerregeringen i Spanien gjorde eller högerregeringen i Ungern gör. De som begränsar demokratin och minskar de områden som det styrs demokratiskt över är mindre demokratiska än de som motsätter sig sådant. Av detta följer att vänstern är mer demokratisk än högern.

Tittar vi på historien är detta ännu klarare. Högern har motsatt sig i stort sett alla demokratiska reformer med start från slaveriets upphörande över rösträtten till allmän pension och mycket mer. Vänstern har alltid varit för dem. För mer demokrati. Det är uppenbart att vänstern är mer demokratisk än högern och anser vänstern att den är det så har vänsterns en korrekt självbild. Martin Liby Alonso har däremot noll koll och är lika förvirrad som han verkar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Vänstern är mer demokratisk än högern”

  1. ”Tittar vi på historien är detta ännu klarare. Högern har motsatt sig i stort sett alla demokratiska reformer med start från slaveriets upphörande över rösträtten till allmän pension och mycket mer. Vänstern har alltid varit för dem. ”

    Dessvärre har vänstern också ”lik i garderoben”. Tyvärr var det ”mainstream” för stora delar av vänstern, från ryska revolutionen till förändringarna runt 1990, att öppet eller underförstått bekänna sig till realsocialismen – en hopplös och djupt odemokratisk återvändsgränd – som under 70 år placerade en ”våt filt” över alternativa utvecklingsvägar framåt. Ångesten var också stor när vänsterpartier, som t.ex. vårt eget vänsterparti, skulle frigöra sig från det realsocialistiska arvet. Detta gav (och ger tyvärr i viss mån fortfarande) högern möjlighet att inkassera billiga gratispoäng.

    1. Det är klart att vänstern har lik i garderoben. Dock är de väldigt begränsade när det gäller den svenska vänster som existerar idag med undantag av KP.

Kommentarer inaktiverade.