Alba Tankers och Sirius Shipping

Alba TankersAlba Tankers ApS är centralföretag i en koncern med en lång rad olika rederiföretag. Bolaget tog över en del av konkursade OW Bunkers verksamhet efter konkursen. Nämligen den verksamhet och de fartyg som ägdes av OW Tanker. Ledningen i OW Tanker var också engagerade i det nya bolaget. I samma veva övertog Donsöägda Sirius-koncernen managementansvar för fartygen:

Sju av OW Tankers tankfartyg har överförts till nybildade rederiet Alba Tankers. Sirius Chartering har fått kommersiellt management för de sju fartygen.

[…]
Jörgen Olesen, VD Sirius Shipping ApS, säger till Sjöfartstidningen att avtalet med Alba Tanker löper på sex månader åt gången.

– Det kan mycket väl dröja ganska lång tid innan de får till en försäljning och under tiden ska vi befrakta fartygen. Deras värde förvaltas ju bäst om de används.

Han tillägger att två av de sju fartygen är bunkerbåtar som sedan länge är placerade i Klaipeda respektive Montevideo.

– Båda två ska fortsätta med de uppgifter de har idag. Två av de resterande fartygen ska vi ha på spotmarknaden och de sista tre ska vi hitta lämpliga affärer för, säger Jörgen Olesen.

Nyligen inträdde en ny grupp ägare i Alba Tankers ApS. Vilka de är är ännu oklart, men Sirius bheåller ansvaret för driften av fartygen som ägs av Alba Tankers. För närvarande utgörs styrelsen i Alba Tankers ApS av John Sommer Schmidt, Peter Fogh och Pernille Bigaard med Henrik Holst Pedersen som VD medan styrelsen och ledningen i Alba Tankers Aalborg ApS utgörs av Henrik Holst Pedersen och Jørgen Olesen.

Jørgen Olesen är VD för Sirius Shipping ApS och sannolikt är väl Sirius delägare i Alba Tankers Aalborg ApS medan den andra delägaren är Alba Tankers ApS. Jørgen Olsesen sitter i de allra flesta av Alba-koncernens bolagsstyrelser tillsammans med Henrik Holst Pedersen. Alba-koncernen har cirka 120 anställda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements