Onödiga järnvägar i Norrland – bristfälliga järnvägar i söder

I Norrland byggs det nya järnvägar. Järnvägar som ingen behöver. Det bor egentligen för lite folk däruppe för att nybyggda järnvägar ska vara något samhällsekonomiskt lönsamt (förutom utbyggnader av Malmbanan). Den nybyggda Botniabanan har mycket lite trafik och till råga på allt verkar den inköpta tekniken inte vara av högsta klass och dessutom av en typ som inte används någon annan stans i Sverige ännu. Först 2035 kommer tekniken att finnas på annat håll. Botniabanan är en dyr och onödig järnvägssatsning och den påtänkta utbyggnaden mot norr är ännu onödigare.

Istället för att slänga ut en massa pengar på järnvägar som ingen egenltigen behöver borde samhället satsa sina pengar på att de järnvägar som finns i södra Sverige och trafikeras mycket hårt underhålls ordentligt så att vi slipper förseningar. Men underhållet på många håll är klart bristfälligt.

Eftersom flera sträckningar i södra Sverige används utöver vad de har kapacitet till är utbyggnader nödvändiga. Exempelvis är Göteborgs central överbelastad och järnvägarna in mot Göteborgs central från öster och söder överbelastade eller på gränsen till överbelastade. Samma gäller för en del sträckningar kring Stockholm och Malmö. En järnväg som borde byggas innan nya satsningar genomförs i Norrland är exempelvis Götalandsbanan från Göteborg över Borås till Jönköping och Nässjö.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

5 Replies to “Onödiga järnvägar i Norrland – bristfälliga järnvägar i söder”

 1. Så det är bättre att bidra till att norrland dör landsbygdsdöden ännu hårdare, och istället satsa ännu mer resurser på storstadsområdena? Områden som bidrar med en bråkdel av resurserna som norrland bidrar med för att upprätthålla Sveriges kapacitet till inhemsk tillverkning och därmed driver på BNP? Låt oss istället satsa mer på importvaror och bli mer utsatta för svängningar i det transnationella lönesättningen? Är tanken att norrland ska bli helt folktomt med en eftersatt infrastruktur så att inga människor överhuvudtaget kan ha en möjlighet att nå övriga Sverige, vilket drabbar både råvsrutransporten, råvarupriserna, och kommersen i tättbebyggda områden..

  1. Nu räddar inte en onödig järnväg nånting. Varken Norrland, klimatet eller naturen. Fungerande järnvägar i storstadsområdena räddar däremot både naturen och klimatet.

   Större delan av Sveriges skogsproduktion kommer från områden söder som Sundsvall. Skogen är det viktiga från Sverige. Norrbottniabanan har ingen som helst betydelse för skogsproduktionen. en går på fel håll för det. Råvaran transporteras till kusten för där ligger massafabrikerna och pappersbruken. Sen exporteras de färdiga produkterna med båt. De järnvägar som transporterar mest skogsprodukter är de som går till Gävles, Göteborgs och Varbergs hamnar. Runt Göteborg är det extrem brist på järnvägskapacitet.

   Banan har inte heller någon som helst betydelse för gruvnäringen eller för kraftproduktionen där förresten majoriteten av el produceras från Dalälven och söderut. Gruvprodukter exporteras med båt från Luleå, Narvik, Oxelösund, Hallstavik och Skelleftehamn och några fler hamnar.

   Göteborg står för huvuddelen av den svenska importen, huvuddelen av den norska importen och huvuddelen av den svenska exporten men saknar tillräckligt med järnvägskapacitet. Därför är det viktigare med järnvägsbyggen runt Göteborg än en som sagt, onödig järnväg i Norrland som inte behövs för några råvaror skull.

   Så ditt resonemang saknar verklighetsförankring. Precis som Botniabanan kommer Norrbotniabanan att bli underutnyttjad. Norrbotiniabanan spelar ingen som helst roll för hur Norrland utvecklas. Däremot är den sannolikt negativ för Sveriges utveckling både ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt och negativ för Sveriges export.

 2. Hej sörlänningar (hoppas jag)! Jag och några andra norrlänningar skulle gärna vilja ha Norrland för oss själva. Precis som ni säger så är södra Sverige mer tätbefolkat och kanske det är vettigt att resonera som Svensson gör – men om man resonerar så, kommer Norrland aldrig få nått. Så vi vill klara oss på egen hand. Bilda ett eget land. Men det förutsätter att ni sörlänningar släpper oss fria. Kan ni tänka er det? Isåfall hoppas jag ni vill säga det den dagen då någon frågar, för jag hoppas att någon kommer föreslå en delning snart. På återhörande, och sprid gärna min fråga till andra sörlänningar. Vore roligt att höra vad ni tycker!

  1. Det finns och fanns redan en välfungerande järnväg som täckte behoven. Nu finns det överkapacitet vilket är dyrt. Resten av din frågeställning är rätt ointressant och har inte med mitt inlägg att göra.

Kommentarer inaktiverade.