Håkan Boström i GP ute och cyklar igen – nu om invandring

Håkan Boström vill diskutera invandringspolitik men fokuserar enbart på en mindre del av invandringen. Flyktingpolitiken. Flyktingar står normalt för cirka 25-30% av svenska invandringen. Huvuddelen av invandringen är istället arbetskraftsinvandring (inklusive EU-uppehållsrätter), cirka 40-50% av invandringen. Räknas den anhöriginvandring som är en följd av arbetskraftsinvandring och män i Sverige som importerar fruar från exempelvis Thailand utgör denna invandring mer än hälften av den svenska invandringen. Kanske borde vi diskutera den del av invandringen som är störts och som sannolikt innebär de största problemen.

För det är i arbetskraftsinvandringen vi hittar de flesta av de människor som utnyttjas till slavarbete med långa arbetstider och i princip inga löner. Det är där vi hittar de som tvingas till prostitution och liknande (inte många men det förekommer) och det är där vi hittar många av de personer som ingår i kriminella stöldligor.

Arbetskraftsinvandringen för med sig olagliga och trafikfarliga transporter,ekonomisk brottslighet, annan brottslighet, lönedumpning, oacceptabla arbetsvillkor. Det är verkliga problem som Håkan Boström inte vill diskutera utan han vill istället diskutera den mindre delen av invandringen som inte medför den typen av problem.  Flyktinginvandringen (asylinvandringen) som ju sannolikt kostar samhället lite mer än arbetskraftsinvandringen, men faktiskt medför färre verkliga problem. Även problem med segregation och integration har större koppling till arbetskraftsinvandring än till flyktingpolitik. Fast det finns en koppling mellan flyktinginvandring och bostadsbrist. Bostadsbristen gör flyktinginvandringen dyrare för samhället och möjliggör för samvetslösa profitörer att tjäna stora pengar på flyktingboenden med undermålig standard.

Skjutningar, brottslighet och sådant har däremot mycket få kopplingar till invandring överhuvudtaget. I stort sett alla inblandade är i allmänhet födda i Sverige eller kom hit som små barn. Den här typen av saker har koppling till fattigdom och segregation vilket har mycket med bristen på arbete att göra men mycket lite med den flyktingpolitik vi har idag att göra.

Bristen på bostäder och arbeten är i stor utsträckning en följd av den politik som de tdigare borgerliga regeringrna förde. Möjligheten att utnyttja folk för slavarbete, olagliga transporter och dumpade löner är också någor som möjliggjorts av de borgerliga regeringarna. Något som Boström utelämnar då han inte vill diskutera sociala problem, utan bara föra fram att den minsta problematiska invandringen, flyktinginvandringen, är den ”farliga” invandringen.  På det sättet är det rätt när journalister anklagas för att gynna SD. Journalister som Håkan Boström sprider falska bilder av hur invandringens er ut och hur problemen ser ut. Journalister som Håkan Boström skapar rasism.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements