Delar av förundersökningen mot Julian Assange nedlagd

Överåklagare Marianne Ny har i dag lagt ned förundersökningen mot Julian Assange när det gäller misstankarna om sexuellt ofredande och olaga tvång. Skälet är att gärningarna preskriberas.

I dag, den 13 augusti 2015, preskriberas en misstanke om olaga tvång och en misstanke om sexuellt ofredande. Den 18 augusti preskriberas ytterligare en misstanke om sexuellt ofredande. Samtidigt preskriberas en misstanke om sexuellt ofredande som Julian Assange inte varit häktad för. Händelserna inträffade för fem år sedan, dvs. i augusti 2010.

– Julian Assange har självmant hållit sig undan rättvisan genom att ta sin tillflykt till Ecuadors ambassad. När nu preskription inträder för vissa av brotten tvingas jag lägga ned förundersökningen i dessa delar. Det innebär att utredningen av händelserna lämnas oavslutad eftersom den misstänkte inte har kunnat höras, vilket jag beklagar, säger överåklagare Marianne Ny.

– Jag har sedan hösten 2010 försökt få tillstånd ett förhör med Julian Assange, men han har konsekvent hållit sig undan. När preskription närmade sig för några av brotten valde vi att försöka få till stånd förhör i London. En framställan om att förhöra honom på Ecuadors ambassad lämnades in i början av juni, men något tillstånd har ännu inte kommit.  Det är dock fortfarande min förhoppning att kunna genomföra ett förhör eftersom det pågår en dialog i frågan mellan Sverige och Ecuador, säger Marianne Ny vidare.

Marianne Nys uttalande är naturligtvis dumheter. Det har hela tiden funnits möjligheter att förhöra Julian Assange i Storbritannien, men svenska myndigheterna har inte velat göra detta eller har förhållit sig totala passiva. Det sannolika om ett förhör genomförts är att förundersökningen hade lagts ner vad det gäller samtliga brottsmisstankar:

Idag sitter Assange i staten Ecuadors ambassad, som står för allt han och WikiLeaks motarbetar. Misstänkt för sexbrott i Sverige. Isolerad medan WikiLeaks bryts ner. CIA och USA kunde inte önska sig en bättre utveckling av den här historien. Och detsamma gäller för USA:s trogna svenska vänner.

Skulle han ha blivit utlämnad till USA, skulle man där ha fått stora problem såväl på hemmaplan som internationellt, om han blev dömd till ett långt fängelsestraff.

Men Julian Assange har bara suttit fast där på Ecuadors ambassad i London så länge överåklagare Marianne Ny och de som styr henne, ville ha det så. Om åklagare och polis hade gjort vad vi i Sverige ofta gör i sådana här lägen, åkte dit och förhörde honom, eller förhörde honom via videolänk, så skulle hela den här historien snabbt vara utredd och avklarad. Julian Assange har hela tiden klargjort att han står till förfogande för sådana förhör.

Resultatet av ett eller flera förhör skulle med all sannolikhet bli: Brott ej styrkt.

Men det har uppenbarligen inte statens representanter inom åklagarväsendet önskat medverka till. Fram till nu – då såväl Svea hovrätt som Högsta domstolen markerat att det nu fick vara nog med den här passiviteten.

Det argument som tidigare använts från åklagarsidan, men som tydligen inte gäller längre, har varit att om man förhör Assange på den där ambassaden och kommer fram till att man vill åtala honom, så kan man inte tvinga honom att lämna ambassaden. Och därmed skulle det vara meningslöst att förhöra Assange.

– Det är ett mycket besynnerligt argument, säger Assanges advokat Thomas Olsson, bilden ovan. Eftersom det innebär att man föregriper ett beslut som måste fattas på grundval på den information som framkommer vid förhören. Om åklagaren förhåller sig objektiv till utredningen, vilket hon ska göra, så är dom här förhören dom steg som finns att ta.

En brottsmisstanke om våldtäkt, mindre grovt brott, preskriberas den 17 augusti 2020. Förundersökningen fortsätter i den delen. Bevisläget är oförändrat och möjligheterna att driva utredningen framåt genom förhör med den misstänkte är ännu inte uttömda menar åklagaren. Åklagaren verkar orimligt positiv. Det finns inga möjligheter att få Assange utlämnad och misstankarna är enligt allt jag läst i ärendet (inklusive delar av förundersökningen) ganska svaga.

Julian Assange häktades i sin frånvaro av Stockholms tingsrätt den 18 november 2010. För att kunna verkställa häktningsbeslutet utfärdade åklagaren en europeisk arresteringsorder. Den 7 december samma år greps han därför av brittisk polis.

Frågan om att överlämna honom enligt den europeiska arresteringsordern prövades i tre instanser i Storbritannien. Den 30 maj 2012 beslutade the Supreme Court of England and Wales att han skulle överlämnas till Sverige.

Den 19 juni 2012, endast några dagar innan han skulle överlämnas till Sverige, begärde Julian Assange politisk asyl i Ecuador. Han har sedan dess befunnit sig på landets ambassad i London.

I juni 2014 begärde Assange omprövning av häktningsbeslutet. Den 16 juli beslutade Stockholms tingsrätt att han skulle vara fortsatt häktad. Domstolen bedömde att det fortfarande fanns sannolika skäl för brottsmisstankarna och att det fanns flyktfara. Detta beslut överklagades till hovrätten och slutligen till Högsta domstolen, som fastställde häktningsbeslutet den 11 maj 2015.

Åklagarens bedömning har varit att ett förhör med Julian Assange bör hållas i Sverige, för att säkerställa kvaliteten i förhöret och för att sådana förhör vanligtvis leder till nya utredningsåtgärder och därmed ytterligare förhör med den misstänkte. Det är som jag ser det inte troligt att det lett till fler utredningsåtgärder i fallett Assange. Mer troligt är att hela åtalet lagts ner.

När preskriptionstiden närmade sig valde dock åklagaren att istället begära ett förhör med honom på Ecuadors ambassad i London. För att kunna genomföra ett förhör krävs samtycke från Julian Assange, bifall från Storbritannien på begäran om rättslig hjälp samt tillstånd från Ecuador att genomföra förhöret på ambassaden. Assange har samtyckt och Storbritannien bifallit begäran om rättslig hjälp. Något tillstånd från Ecuador har åklagaren dock inte fått. Naturligtvis borde åklagaren för länge sen tagit initiativ till ett förhör i London. Det är märkligt att så inte skett. i det fallet hade kanske åklagaren kunnat får fram alla väsentliga tillstånd i tid.

Kommunikationen mellan Sverige och Ecuador handläggs av Justitiedepartementet. Ecuador har nyligen accepterat ett förslag från Sverige om att inleda diskussioner för att undersöka möjligheterna att ingå ett generellt avtal om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

4 Replies to “Delar av förundersökningen mot Julian Assange nedlagd”

  1. Denna fråga är inte självklar. Det som ofta kommit bort i diskussionen (…som fyllt spaltmeter efter spaltmeter i eftermedia, tidningar och bloggsfär) är perspektivet utifrån de två kvinnor, som menar sig ha varit utsatta för övergrepp från Assanges sida. Uppenbarligen har åklagaren bedömt dessa kvinnors berättelser så trovärdiga att de kan ligga till grund för en förundersökning. Samhället har en skyldighet mot dessa kvinnor att utreda om de utsatts för våldtäkt – ett av de grövsta och mest kränkande övergreppen en kvinna kan utsättas för. Assange insatser inom ramen för Wikileaks saknar helt betydelse i detta sammanhang.

    1. Jag utesluter inte att det kan ha handlat om övergrepp, men inget i förundersökningen tyder på det. Ditt resonemang saknar grund i förundersökningen och ärligt sagt begriper jag inte att det inte är nedlagt sen länge. Vad det gäller den äldre kvinnan, Anna Ardin, har det aldrig varit frågan om våldtäkt utan det som det handlat är de brott som nu preskriberats. I det andra fallet finns det inget som talar för våldtäkt i förundersökningen heller, men det kan förstås inte uteslutas att det kan vara det, men i så fall skans bevis för det.

  2. Mitt resonemang tar sin utgångspunkt i åklagarens bedömning, jag anser mig inte ha vare sig detaljkunskap om fallet eller tillräcklig juridisk erfarenhet för att avgöra huruvida förundersökningen bör läggas ned eller inte. Det är egentligen inte detta mina funderingar handlar om utan samhällets skyldighet att noga utreda denna typ av brott. Nu har åklagaren, som är den som utövar samhällets ansvar, och rimligen den som sitter inne med mest information, gjort bedömningen att förhör behöver hållas. Samhället är utifrån detta, som jag ser det, av respekt för de kvinnor, som anser sig utsatta, skyldiga att fullfölja utredningen. Annars är risken uppenbar, rätt eller fel, och särskilt efter det sätt på vilket ärendet utvecklats, att det uppkommer en diskussion att Assange ”slipper undan” bara för att han är den han är.

    1. Man jag har läst stora delar av förundersökningen och åklagaren är helt enkelt ute och cyklar. Något som ju inte är helt ovanligt. Det är orimligt att utgå från åklagarens bedömning. Betänk också att en annan åklagare (också kvinna) faktisk lade ner fallet i brist på bevis.

Kommentarer inaktiverade.