Världens största hamnar

Shanghai

Shanghai

Det är inte helt lätt att veta vilka som är världen största hamnar då statistiken ofta redovisar oljehamnar, containerhamnar och hamnar för övrig trafik separat. Men de flest av de stora hamnarna i världen ligger i Asien.

De största hamnarna i världen 2012, namn, land, miljoner ton gods

Shanghai, Kina, 744
Singapore, Singapore, 538
Tianjin (Tanggu), Kina, 476
Guangzhou (Kanton), Kina, 460
Ningbo-Zhoushan, Kina, 453
Rotterdam, Nederländerna, 441
Suzhou, Kina, 428
Qingdao, Kina, 400
Dalian, Kina, 303
Busan, Sydkorea, 298

25% av Kina utrikeshandel går genom Shanghais hamn som tar emot 2 000 containerfartyg per månad. Singapore är världen största omlastningshamn och tar emot 140 000 fartyg om året. Guangzhou är Kinas största kolhamn medan Qingdao är världens störst importhamn för järnmalm och Kinas största importhamn för råolja. Suzhou hanterar främst kol, stål och byggmaterial. 40% av Sykoreas export via fartyg går via Busans hamn, liksom 80% av containertrafiken och 42% av all fisk.

Tianjin drabbades den 12 augusti av en enorm explosionsolycka som ledde till mer än 100 döda. Händelsen lamslog stora delar av hamnen som är mycket viktigt för norra Kina.

Tittar vi bara på containertrafik är det delvis samma hamnar som dominerar och även vad det gäller detta dominerar hamnar i Asien med Shanghai och Singapore i topp.

De största containerhamnarna i världen 2013, namn, land, trafik i miljoner TEU

Shanghai, Kina, 33,6
Singapore, Singapore, 32,2
Shenzhen, Kina, 23,3
Hong Kong, Kina, 22,4
Busan, Sydkorea, 17,7
Ningbo-Zhoushan, Kina, 17,4
Qingdao, Kina, 15,5
Guangzhou, Kina, 15,3
Jebel Ali, Dubai, 13,6
Tianjin, Kina, 13,0

Det verkar helt omöjligt att få tag på de största oljehamnarna i världen, men de är med stor sannolikhet inte desamma som de störst hamnarna i världen eller de största containerhamnar. Men stora raffinaderier brukar ligga i anslutning till stora oljeterminaler, antingen för export av olja eller för import av olja. En lista på de störst raffinaderierna kan ge en bild av i vilka områden och länder de stora oljehamnarna ligger.

Världens största oljeraffinaderier 2012, namn, ort och land, kapacitet i tusentals tunnor per dag

Jamnagar Refinery (Reliance Industries), Jamnagar, Gujarat, India, 1 240
Paraguana Refinery Complex (PDVSA), Paraguana, Falcon, Venezuela, 955
SK Energy, Ulsan, South Korea, 840
GS Caltex Yeosu Refinery (GS Caltex), Yeosu, South Korea, 7775
S-Oil Onsan Refinery (S-Oil), Ulsan, South Korea, 669
Port Arthur Refinery (Motiva Enterprises), Port Arthur, Texas, USA, 600
ExxonMobil, Singapore, 592
Baytown Refinery (ExxonMobil), Baytown, TX, USA, 584
Ras Tanura Refinery (Saudi Aramco), Saudi Arabia, 550
Garyville (Marathon), Garyville, Louisiana, USA, 522

Det är inte troligt att raffinaderierna i USA är knutna till några av de allra största oljehamnarna i termer av importerad och exporterad olja. Däremot hör Qingdao säkert till de största hamnarna då huvuddelen av Kinas råoljeimport hanteras i den hamnen liksom förmodligen även Rotterdam. Det är troligt att raffinaderierna i Sydkorea och Indien ligger i närheten av stora importhamnar och att raffinaderierna i Venezuela och Saudiarabien ligger nära stora exporthamnar.

Malmhamnen i Qingdao

Malmhamnen i Qingdao

Qingdao hör sannolikt också till världens största malmhamnar och det gör Sannolikt också Rotterdam. Dampier och Port Hedland i Australien, Goa och Mangalore i Indien, Ponta da Madeira (Sao Luis) och Tubarao i Brasilien är andra större malmhamnar som troligen hör till de allra största.

Läs också:

Världens största flygplatser
Världens största tunnelbanesystem

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements