Om plantager inte är skog finns det ingen skog i Sverige

Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen, har skrivit ett debattinlägg i ETC där hon menar att planterade skogar inte är skogar. Planterade skogar som dessutom är påverkade av människan genom att husdjur betat, träkol tillverkats, byggvirke och ved hämtats samt pappersmassa tillverkats är det normala i Sverige. Andelen skogar som inte planterats eller påverkats av människan är mycket liten. De artrikaste skogsmiljöerna i Sverige är dessutom oftast inte de som kallas ”naturskogar” utan de som betas av husdjur.

Till och med de skogar vi betraktar som ”urskogar” eller ”naturskogar” är i de allra flesta fall resultatet av mänskliga aktivitet. Sveriges skog är i praktiken en enda stor plantage i huvudsak uppdelad på ett fåtal stora skogsägare, med syfte att producera så mycket ekonomisk avkastning som möjligt. Är plantager inte att se som skog så har vi ingen skog i Sverige. Sen kan en ju förstås fråga sig om det är nödvändigt att det ska vara så.

Med detta sagt kan jag nu också säga att jag är överens med Elin Götmark om att livsmedelssuveränitet och energisuveränitet är vettiga krav. För Sveriges del innebär det, om det ska bli verklighet, ökad inhemsk animalieproduktion likoms ökad produktion av frukt och grönsaker som är möjlighet att odla i Sverige, ökad exploatering av naturen i form av vindkraft som komplement till utbyggnad av solenergi etc. Vad det gäller skogen i Sverige skulle det troligen innebära färre ”urskogar” eller ”naturskogar” och fler beteshagar och lundar. Sannolikt också färre älgar, andra hjortar och vildsvin.

Jag är också överens om att användandet av fossila bränslen måste minska. Det innebär färre transporter och minskat resande. Vilket också kräver ökad självförsörjning när det gäller livsmedel.

Sen är det säkerligen så att det existerar plantager som innebär minskad artrikedom och monokulturer i större utsträckning än svenska gran- och tallskogar.Vi kan vara överens om att det är ett problem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements