Swedfonenet – ett lurendrejeriföretag

Teleoperatören Swedfonenet (också känt som bara Swedfone) har godkänt ett förbudsföreläggande som innebär att bolaget lovar att upphöra med sin mycket kritiserade marknadsföring av telefonitjänster.

Konsumentverket har sedan 2014 och fram till 15 september fått in över 140 anmälningar mot Swedfonenet. En stor del av anmälningarna handlar om att man blivit uppringd av en säljare från Swedfonenet som uttryckligen uppgett eller gett sken av att representera konsumentens nuvarande operatör. Säljaren har sedan lockat med ett förnyat och mer fördelaktigt abonnemang. Först efter att konsumenten tackat ja till erbjudandet har det framkommit att man istället tecknat avtal med Swedfonenet.

Bolaget har dessutom på flera andra punkter brutit mot marknadsföringslagens regler, menar KO, som nu har utfärdat ett förbudsföreläggande mot Swedfonenet. Föreläggandet har godkänts av bolaget och skulle det visa sig att Swedfonenet fortsätter med den kritiserade marknadsföringen kan ett vite på 750 000 kronor dömas ut. Föreläggandet innehåller följande punkter:

A) Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Swedfonenet AB (Swedfonenet), 556892-3360, vid vite av 750 000 kronor att vid telefonförsäljning av telefon- eller bredbandsabonnemang i böljan av vaije samtal tydligt informera konsumenten om att säljaren representerar Swedfonenet och att syftet med samtalet är att sälja Swedfonenets abonnemang.

B) KO förbjuder Swedfonenet vid vite av 750 000 kronor att vid telefonförsäljning av telefon- eller bredbandsabonnemang felaktigt påstå eller ge intryck av att försäljaren representerar konsumentens nuvarande operatör eller att den nuvarande operatören lagt ned verksamheten.

C) KO förbjuder Swedfonenet vid vite av 750 000 kronor att vid marknadsföring av telefon- eller bredbandsabonnemang påstå att det föreligger ett företagsabonnemang, när personen ifråga träffat avtalet i egenskap av konsument.Föreläggandet ska godkännas och vara KO tillhanda senast den 15 september 2015

Bolagets otillåtna säljmetoder har uppmärksammats i media ett flertal gånger.

i styrelsen för Swedfonenet AB sitter Sina Simon Varedian och Warsame (Abshir) Osman. Företaget ingår i en koncern med moderbolaget Wasv Consulting & Sales AB och systerbolaget DinMobil Uppland AB. Moderbolaget och DinMobil Uppland AB har exakt samma styrelsemedlemmar som Swedfonenet, Sannolikt är de två också ägarna. De två styrelsemedlmmarna förekommer också i styrelsen för DVO Holding AB. Där har de sällskap av Arash Delavar Motlagh och Ashkan Delavar Motlagh. Dessa två har ett antal företag i Helsingborg, däribland callcenterbolaget Connect 4U AB.

DinMobil Uppland AB har också använt sig av otillåtna och tveksamma försäljningsmetoder:

Enligt 19 § marknadsföringslagen får näringsidkare vid marknadsföring till fysisk person använda uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, endast om den fysiska personen samtyckt till detta på förhand.

Branschorganisationerna SWEDMA och Förening Kontakta har gemensamt antagit branschetiska regler för marknadsföring per telefon till konsument. Enligt reglerna ska s.k. tysta samtal i princip undvikas vid telemarketing. Med tysta samtal avses samtal som rings automatiskt utan att någon person är omedelbart tillgänglig på den uppringande sidan. Om tysta samtal uppkommer ska marknadsföraren säkerställa att inte ytterligare tysta samtal rings till samma telefonnummer. DM-nämnden anser att reglerna är ett uttryck för god sed vid all marknadsföring per telefon till konsumenter.

Det är DM-nämndens inställning att inte ställa företag som utfört ett tyst samtal till ansvar så länge de har visat att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att fler inte utförs. Det kan till exempel röra sig om att automatiskt ta bort telefonnumret som det tysta samtalet ringts till, följt av en manuell åtgärd såsom att en agent ringer och förklarar vad som har skett.

Då Din Mobil Uppland AB inte inkommit med något yttrande lägger DM-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner därmed att företaget överträtt förbudet att ringa marknadsföringssamtal utan att koppla vidare till en ledig agent. Således finner DM-nämnden att Din Mobil Uppland AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Connect4U nämns på nätet som ett bolag som struntar i om folk registrerat sig för att slippa få säljsamtal (Nix-registret). Tidigare hette detta företag Teledirekt Sverige AB och det företaget blev känt för att använda exakt samma försäljningsmetoder som Swedfonenet nu har använt:

Samtalen gick till småföretag, enskilda firmor. Enligt Rebecka Pyykönen gick försäljningstekniken ut på att få kunderna att tro att det var Telia som ringde, eller att Teledirekt hjälpte Telia med kunder som de inte själva hann med. Egentligen är den enda kopplingen mellan företagen att Teledirekt opererar i Telias nät.

Hon berättar att samtalen började med en ”säljdel”, där telefonförsäljaren försöker locka kunden att teckna olika abonnemang och i vissa fall även köpa tillhörande prylar som mobiltelefoner och tv-apparater. Senare i samtalet kom den så kallade avtalsdelen, som spelades in.

Ägarna av Teledirekt förnekade att försäljningssamtalen skulle gått till på detta sätt:

Teledirekt drivs av två unga män i Helsingborg. Styrelseordföranden, 27-årige Arash Delavar, säger att anmälningarna beror på missförstånd.

– Vi är en företagsoperatör och jobbar inte med konsumenter. Det är i egenskap av företagare de har ingått avtalen. Jag tror mycket beror på att man tror sig ha ångerrätt men det finns ingen ångerrätt enligt svensk lag.

Nästan alla anmälare har uppfattat att säljaren ringde från Telia. Hur kan det komma sig?

– Någon sådan marknadsföring har inte förekommit överhuvudtaget.

Flera av dem berättar att säljaren säger ungefär: ”Eftersom du är trogen kund hos Telia vill vi ge dig ett erbjudande”. Har de drömt det?

– Vi är en virtuell operatör som opererar i Telias nät. Det är det enda vi får uttala oss om. Någon sådan marknadsföring gör vi inte.

Teledirekts verksamhet hamnade till slut hos Konsumentverket/Konsumentombudsmannen varvid Teledirekt lämnade in stämningar mot företag som vänt sig dit och till Varningsinfo. Stämningarna tycks senare ha dragits tillbaka. Något föreläggande från KO verkar dock inte finnas så bolaget måste ha slutat med sina otillåtna säljmetoder innan det gick så långt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements