Varför skulle hus i Jakobsdal få skador av Västlänken?

Idag går en tågtunnel rakt under Jakobsdal. Det finns inga sättningsskador på husen och de boende störs antagligen mindre av tunneln, om de störs alls, än av den stora motorvägen som går förbi. Det finns inga rationella skäl att tro att en ny tunnel genom samma berg som den gamla tunneln skulle ge sättningsskador eller varför den skulle störa mer.

Hus som står på berg får sällan sättningsskador. Det är något som burkar med hända med hus som står på lös mark, lera, jord, sant etc. Det som ibland kan hända är att husen frå en spricka i samband med sprängningsarbetena. Men det är mycket ovanligt. Husen i Jakobsdal står på i stort sett alla på berg.  Det finns anledning att befara att husen i Jakobsdal får några sättningsskador.

Med tanke på hur mycket motorvägen låter är det också svårt att tro att en tågtunnel skulle innebär några större störningar för de boende i Jakobsdal. Sannolikt kommer den inte att märkas av alls när den väl är färdig.

De som oroar sig över Västlänkens dragning under Jakobsdal har en irrationell oro som är ett resultat av en lika irrationell kampanj mot kollektivtrafikutbyggnad. Måhända finns det bättre dragningar av Västlänken, måhända finns det bättre alternativ. Men nu har de som vi valt för att styra staden bestämt att Västlänken ska byggas på det sätt som det nu planeras för. Det behövs en utbyggnad av kollektivtrafiken. Det finns ingen anledning att låta irrationell oro förändra de planerna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements