Flyttfjärilar

De flesta människor vet att många fåglar flyttar från Sverige på vintern för att övervintra på annat håll i världen. En del människor kanske sett TV-program om monarkfjärilens spektakulära flytt mellan norra USA och Kanada till några små områden i Kalifornien och Mexico där de i enorma mängder övervintrar. Men det är nog ganska få människor som vet att vi har flyttfjärilar även i Sverige. I alla fall sex kända fjärilsarter i Sverige är flyttfjärilar, gammafly, åkervindesvärmare, rovfjärilkålfjäril, tistelfjäril och amiralfjärilTistelfjäril och amiralfjäril kläcks på sensommaren och flyttar sen söderut för att övervintra. De flyger inte i stora flockar som monarkfjärilen men de flyttar.

Amiralfjäril

Amiralfjäril. Foto från Wikipedia

Den vackra amiralfjärilen finns i hela Sverige, föds på sensommaren och flyttar sen ner längre ner i Europa för att övervintra. På våren kommer de tillbaks till Sverige för att para sig och lägga ägg. På försommaren lever larverna på bland annat brännässlor för att sen förpuppa sig och så kläcks fjärilarna i juli-augusti för att återvända söderut i september då den ofta ses i trädgårdar ätande på frukt och annat sött inför flytten. Bara idag har jag faktiskt sett flera stycken men de lyfte innan jag kunde ta en bild. Tistelfjärilen har samma flyttmönster och övervintrar i Nordafrika och Sydeuropa. Det är den fjörila som flyttar längst.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements