Problematiskt med Ungern i fokus på bokmässan

Sen länge har det varit bestämt att Ungern skulle vara i fokus på Bokmässan i år. Ungern har också i många år haft en högerextrem regering med klart odemokratiskt agerande och en mängd nya lagar som begränsar frihet och demokrati. Minoriteter, dvs främst romer, behandlas mycket illa. Jag kan dock inte se att det med nödvändighet gör det omöjligt att ha en bokmässa med fokus på Ungern.

Däremot så utgår jag från att Bokmässan diskuterat den ungerska utvecklingen mot en inskränkt demokrati innan de bestämde sig. Det är ju viktigt att veta om det finns en litterär censur i landet och en begränsning av vad konstnärer, författare och kulturutövare får göra. Kritik mot Bokmässan utifrån Ungerns högerextrema politik tycker jag är rimlig och det finns problem för kulturen och pressfriheten i Ungern. Utifrån de grunderna tycker jag inte att Ungern borde valts ut som huvudtema på Bokmässan. Att Bokmässan ändå kom fram till att ha Ungern som huvudtema är som jag ser det anmärkningsvärt.

Vi har också sett hur Ungern agerar mot flyktingarna som kommer upp genom sydöstra Europa. Det är allt annat än humant. Ungern har en extremt restriktiv inställning och använder polisiära våldsmetoder mot flyktingar, inklusive barn och äldre. Det är naturligtvis något som måste kritiseras. Samtidigt är det något som Bokmässan knappast haft möjlighet att ta ställning till och det är därför inte en anledning till att kritisera Bokmässans val av fokus-land. Det krav på att Bokmässan måste diskutera Ungerns roll för flyktingsituationen i Europa som en lång rad kulturpersonligheter i Göteborg för fram är därför orimligt. Nog för att vi bör diskutera frågan, men att ställa Bokmässan till svars för något de inte kunde beakta när beslutet om Ungern som huvudtema togs ser jag som orimligt.

Det finns dessutom och trots allt en del punkter där Ungerns tveksamma politik på många områden kommer att diskuteras. Sannolikt kommer också Ungerns omänskliga hantering av flyktingsituationen också att komma upp i en del av dessa diskussioner.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements