Idag öppnar bokmässan

Idag öppnar bokmässan. Fokus på Ungern. Något problematiskt med tanke på landets politik och dess hantering av flyktingfrågan. Men det finns mycket annat som kan vara intressant. Som vanligt behandlas mindre webbtidskrifter mycket negativt. Papperstidskrifter som läses av några tusen eller några hundra personer har inte problem att få ackreditering, men nättidningar som läses av tiotusental och hundratusentals personer kan inte få ackreditering.

Här kommer lite axplock av vad som finns på Bokmässan i år.

Yttrandefrihet

Nästa år är det 250 år sedan Tryckfrihetsförordningen infördes i Sverige. 2015 och 2016 lyfter Bokmässan i flera seminarier fram tillståndet och förutsättningarna för det fria ordet i Sverige och världen. Bland annat samtalar Ian Buruma och Masha Gessen om de utmaningar, hot – och möjligheter – som yttrandefriheten står inför. Finns det en framtid för yttrandefriheten? är en fråga som Jan Guillou, Lisa Irenius, Anne Ramberg och Göran Rosenberg ställer sig i ett av Göteborgs universitets två seminarier på temat. De tidigare partiledarna Mona Sahlin ochBengt Westerberg funderar kring skolans och lärarnas betydelse för yttrandefriheten tillsammans med bland andra författaren Dilsa Demirbag-Stenoch Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

Samtliga programpunkter som rör yttrandefrihet.

Migration

Ett stort antal programpunkter kommer att beröra migration och i synnerhet den pågående flyktingkrisen i Europa. Bland annat på Debattscenen där den schweiziska författaren Irena Brežná och Elin Palm, forskare i etik och migration, diskuterar vikten av ett rättvist ansvarstagande för migration och migranter.

Manifestation för human flyktingpolitik

Med anledning av flyktingkatastrofen i världen och i Europa hållas en manifestation på Bokmässan på fredag klockan 18 på Debattscenen. Manifestationen är för en human flyktingpolitik i Europa. För rätten till asyl. För öppenhet och ett mångkulturellt samhälle. Medverkar på manifestationen gör bland andra Svenska kyrkan, Göteborgs interreligiösa råd, Svenska PEN, Sveriges Författarförbundet och Svenska Förläggareföreningen. Fler parter tillkommer.

Psykologi, brott och hälsa

I år är det premiär för två helt nya scener på Bokmässan. På Psykologiscenen presenterar en rad skönlitterära författare, psykologer och forskare nya böcker och forskning. Crime Scene är scenen där alla deckarfantaster kan ta del av intelligenta samtal och möta nya och gamla favoriter.

Intresset för hälsa och livsstil är större än någonsin, något som märks inte minst i bokutgivningen. Därför expanderar programmet på scenen Hälsa & Livsstil till Bokmässans alla fyra dagar och utökas dessutom ett eget aktivitetsområde.

Programmet på Psykologiscenen
Programmet på Crime Scene
Programmet på Hälsa & Livsstil

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements