Uppväxtmiljön formar våra grundläggande värderingar

Birgit Lindgren Öden

Birgit Lindgren Öden Foto: Ove Wall

Birgit Lindgren Öden har under lång tid intervjuat sex ungdomar om hur de ser på livet. Första intervjun gjordes 2000 och den sista 2012. Syftet med studien var att undersöka om de värderingar som formats under barndoms- och ungdomstid är stabila in i vuxen ålder.

– Jag tycker inte att man tillräckligt låter unga människor få komma fram med; hur de uppfattar livet i vårt samhälle, säger Birgit Lindgren Öden, forskare vid Högskolan i Gävle.

Man måste följa dem över lång tid

Birgit Lindgren Öden har under lång tid intervjuat sex ungdomar om hur de ser på livet. Första intervjun gjordes 2000 och den sista 2012. Syftet med studien var att undersöka om de värderingar som formats under barndoms- och ungdomstid är stabila in i vuxen ålder.

De har behållit sina värderingar

Frågorna handlade om respondenternas livssyn. Hon använde inte fasta frågor eftersom hon ville veta vad som rörde sig i deras huvuden. Chansen att få jobb, den egna inställningen till utbildning, synen på religion, politik, ideologi.

Hon konstaterar att de värderingar de uttryckte första gången har de behållit upp i vuxen ålder.

– Det här är bara det första steget tror jag i att göra sådana här studier där man verkligen frågar människor. Vi har möjlighet att lära oss hur det blir framöver utifrån vad vi lär oss om dem.

Omställningens tid

De stora samhällsförändringar som skett i de moderna länderna har inneburit ett förändrat levnadssätt i jämförelse med tidigare generationer

De unga socialiseras in i ett helt nytt samhälle än det vi hade. Socialisationsagenterna är fler idag än bara kärnfamiljen. Hur detta påverkar individer men också samhället i stort är en angelägen fråga att söka svar på.

– Vi i den äldre generationen har svårt att riktigt förstå vad som händer. Tidigare kunde vi säga – utbilda dig och ta ett jobb – så enkelt är det inte längre! Analys av vår samtid tillsammans, över generationsgränser, är en bra början.

Svensson/Högskolan i Gävle

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements