Kriminella styr inga stadsdelar i Göteborg

På den punkten håller jag med Erik Nord, polischef i stor-Göteborg och anser att den tidigare lokalpolisen Zetterström och integrationspolisen Ulf Boström har fel. Däremot finns det kriminella gäng som har stort inflytande i vissa stadsdelar och visst sker cannabishandel så öppet att den som vill se det också kan se det. Både i Bergsjön, Hammarkullen, Majorna och många andra stadsdelar.

Cyklar har i alla tider kunnat stjälas mitt på dagen utan att nåt händer om vi k ta upp en av de saker Zetterström nämner. I vilken stadsdel som helst, även i välbeställda villaområden. Det är inget nytt. Gängskjutningarna har legat på ungefär samma nivå sen 2005, det går upp och ner mellan åren och flyttar sig mellan olika stadsdelar. Det är inget som blivit sämre med tiden. Göteborg har dessutom en lägre brottslighet än Stockholm och Malmö.

Kriminella gäng har stort inflytande i Hammarkullen och Hjällbo, där rör det sig främst om ett familjebaserat nätverk kring familjen Alikhan. I Gårdsten och Majorna finns nätverk med anknytning till Naserligan och i Majorna också andra äldre nätverk. I Bergsjön, Biskopsgården, Backa och Tynnered har jag förstått att gängens inflytande minskat markant under senare år, delvis på grund av polisens insatser, delvis på grund av splittringar och att de dödat varandra.

Det finns dock också tecken på att gäng i vissa grupper i vissa områden kan stå för hjälp med sociala frågor, låna ut pengar och mäkla i konflikter mellan människor.Sådant är ett embryo till parallellsamhällen och det är naturligtvis något som måste tas på allvar. Orsakerna till denna utveckling är privatisering av skolor och andra samhällstjänster, arbetslöshet, urholkning av de sociala trygghetssystemet osv. Politiken under de senaste 30 åren är med andra ord en stor orsak till utvecklingen.

Samtidigt är det självklart så att poliser inte ses positivt i många områden och att deras bilar ofta angrips om de parkeras och lämnas. I dessa områden har kriminella gäng ofta stort inflytande, men det finns inte alltid en koppling mellan kriminella gäng och aversion mot polisen.

Det behövs sannolikt med synliga poliser i många områden, men kriminella gäng och nätverk kan knappast bekämpas på det sättet. Där krävs det helt andra åtgärder:

– De som sitter och åker på larm, ibland utan att hinna ta matrast, kanske inte får perspektivet att vi jobbar preventivt, man jag som sitter på en annan nivå kan konstatera att när vi gör insatser mot den grova organiserade brottsligheten så kan vi plocka bort en och annan som kanske skulle ha varit med och mördat människor senare. Det är också prevention, säger han.

– Men tänker man att all skadegörelse, social oro och andra problem ska försvinna genom polisiära insatser, ja då behöver vi mycket resurser. Frågan är om det är vårt uppdrag?

Nord får medhåll av kriminologproffessorn Jerzy Sarnecki, som också tagit del av Boströms skrivelse.

– Framförallt behövs särskilda polisiära insatser mot den organiserade brottsligheten, som inte måste handla om fler patrullerande poliser utan kartläggning, spaning, punktmarkering av centrala figurer och så kallade hotspot-poliser på rätt plats vid rätt tillfälle, säger Sarnecki.

– Dessutom ska man vara fullkomligt medveten om att polisiära insatser är kortsiktiga, den långsiktiga insatserna handlar naturligtvis om de problem som ligger bakom brottsligheten – sociala problem som arbetslöshet, dålig skola och bostadssegregation. Inget av de problemen kan polisen lösa.

Precis som Nord och Sarnecki säger kan inte heller polisen lösa vad som egentligen är sociala problem och orsakerna till brottslighet. Arbetslöshet, dåliga skolor och segregation kan inte lösas polisärt utan kräver andra politiska åtgärder.

Det är politikernas ansvar att bygga fler bostäder, att bygga så att stadsdelar får blandad befolkning klassmässigt, socialt och etniskt samt att skapa ett skolsystem som inte är diskriminerande och segregerande på det sätt som det nuvarande systemet med privatskolor och fritt skolval är. Det är inget som polisen kan göra nåt åt. På samma sätt är det bara politiska beslut och minskad segregation som kan stoppa en utveckling mot parallellsamhällen.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements