Alarmistiskt i GP om gängkrig som inte finns

Enligt GP pågår gängkrig i fyra stadsdelar. Biskopsgården, Backa, Gårdsten och Bergsjön. Det är orimligt alarmistiskt att hävda det. I Backa har inget större hänt sen flera av de ledande dödats. Visserligen dödades en av de tidigare ledande kriminella i Backa i sin bil på en plats i Angered C i våras. Men i övrigt är det faktiskt lugnt i Backa. Morden på de tre ledande medlemmarna har sannolikt ingen koppling till den konflikt som Backagänget tidigare var inblandad i, konflikten i Biskopsgården. I maj gjorde polisen dock ett stort marijuanabeslag med koppling till gänget i Backa. Något som brukar få konflikter att flamma upp.

När det gäller Biskopsgården så är det helt klart en pågående konflikt även om många av de ledande personerna i såväl Vårvädersligan som Friskvädersnätverket försvunnit. De har dödats eller hamnat i fängelse. Påståendet att Vårvädersligan skulle ha varit ledande i Göteborg bland de kriminella är inte heller sant. Det är ett påhitt som GP fick från en polis i början av förra året som helt saknar verklighetsanknytning.  Vad gäller att Friskvädersnätverket huvudsakligen består av en enda etnicitet så verkar det också vara fel. Edis Alihodzic (en av de som dödades i bilen i Torslanda), Josef Hällgren (en av de misstänkta för flera mord) och andra namn jag känner till på personer i detta nätverk visar inte på någon speciell etnisk koppling. Den kan finnas ändå, men är sannolikt inte så tydlig som GP hävdar.

Konflikten i Biskopsgården har också beröringspunkter med mordförsök och mord på personer knutna till Majornagänget, ett annat kriminellt nätverk och Gårdstensgänget. Det kriminella nätverket i Majorna är på flera olika sätt knutet till nätverket i Gårdsten. Det betyder att de mord och mordförsök med kopplingar till Gårdstensgänget som ägt rum inte med säkerhet kan knytas till en interna konflikt mellan två falanger i Gårdsten (GP kallar dem A-falangen och S-falangen) på det sätt som GP hävdar. Det kan lika gärna ha med konflikten i Biskopsgården att göra. En av de personer som vid Jaegerdorffsplatsen sköts av personer knutna till Friskvädersnätverket och som tillhör Gårdstensgänget är själv en av de misstänkta för skjutningar ute vid Volvo i Tuve och Sörred. De misstänkta för skjutningen i Majorna är också misstänkta för morden på Vårväderstorget.

Slutligen har vi Bergsjön. Där pågår inget gängkrig idag då de flesta i de konkurrerande grupperna sitter i fängelse. GP hittar på och påstår saker som inte är korrekta. Polisen är dock nervös inför att de första av dem snart kommer ut från fängelse.

Av GP:s fyra påstådda gängkrig existerar inte två (Backa och Bergsjön) och de andra två (Biskopsgården, Gårdsten, Majorna) kan i själva verket vara samma konflikt. Det är oansvarigt av GP att i onödan skrämma upp folk och hitta på gängkonflikter som inte finns.

Gängkonflikternas (eller gängkonfliktens) orsaker är sannolikt flera, personliga motsättningar, motsättningar kring kontroll av cannabishandel på gatorna liksom konkurrens om inköpen från grossisterna. För bägge gångerna våldet flammat upp ordentligt i år så har det skett en tid efter att polisen gjort stora beslag av cannabis. Cannabis ämnad för Göteborg. Första gången var det ett vietnamesiskt nätverk som stod för stora leveranser till Majornagänget som polisen sprängde, nu nyligen togs ett nätverk med koppling till Balkan. Brist på hasch och marijuanan i grossistledet skapar uppenbart spänningar i detaljistledet, gatulangningen.

De gängs som har öppna konflikter och där folk åker fast är i allmänhet de gäng som sköter langningen på gatan. Det är lätt att skriva om dessa gäng. Men de gäng som är grossister och smugglare har i allmänhet betydligt mer makt i den under världen och när de gängen mördar någon så förblir morden olösta. De genomförs också ofta av inhyrda proffessionella mördare. Gäng som verkar i grossistledet har dessutom ofta äldre medlemmar.

Vi har flera gånger sett hur medlemmar i Hells Angels och Bandidos åkt fast för smuggling och försäljning av amfetamin etc. Andra gäng som är verksamma i grossistledet är Naserligan, ett nätverk med äldre svenska kriminella med koppling till Majorna, det förra hösten gripna vietnamesiska nätverket och den nu i Halland gripna smugglingsorganisationen med koppling till Balkan. Dessa gäng (förutom mc-klubbarna) är mycket svårare att skriva om då det finns få förundersökningar där de nämns och samtidigt syns deras verksamhet inte heller tydligt. Därför skrivs det mycket lite om denna typ av kriminella nätverk och gäng. Trots att de är mäktigare än gängen som sköter gatulangningen och  skjuter varandra på gatorna.

Till slut. Antalet skjutningar har varit färre i år än förra året. De har dock samtidigt inneburit fler mördade. Brottsligheten i Sverige minskar. Antalet mord per år har minskat sen början av 1990-talet. Sverige är ungefär lika lugnt och tryggt som på 1960-talet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements