Polisen motsätter sig tillfällig gränskontroll

En del politiker vill införa tillfällig inre gränskontroll. Polisen menar att det inte är möjligt då kraven för en sådan inte är uppfyllda. Att införa gränskontroll ändå vore inte lagligt. Med andra ord är moderaters och andra politikers krav på tillfällig gränskontroll helt orimliga och orealistiska.

Mats Löfving chef för nationella operativa avdelningen (NOA) och ställföreträdande rikspolischef menar att uppgifterna i medias rapportering att polisen förlorat kontrollen över migrantsituationen är helt felaktiga.

– Polisens bedömning är att vi upprätthåller ordning och säkerhet i hela landet trots de ansträngningar som flödet av migranter utsätter samhället för. De uppgifter som presenteras är regionernas egna uppgifter tagna ur ett arbetsmaterial. Det är inte den samlade nationella bilden och bedömningen, säger Mats Löfving.

Media förmedlar bilden av att polisens resurser inte räcker till för att, i tillräcklig omfattning, genomföra kontroller av de migranter som kommit till Sverige.

– Det är riktigt att polisen under en period genomfört färre inre utlänningskontroller än vi haft ambition att göra. Det finns flera skäl till detta. Ett är att vi har för få polisantällda med gränspoliskompetens och behöver utbilda fler poliser i att utföra inre utlänningskontroll och det tar lite tid.

Inre gränskontroll

Strömmen av migranter är i sig inte ett tillräckligt skäl för att införa inre gränskontroll. Lagstiftningen ställer krav att en medlemsstats allmänna ordning eller inre säkerhet ska vara allvarligt hotad samt slår fast att detta är en exceptionell åtgärd. Bedömningen är att det råder både ordning och säkerhet i Sverige samt att de ordningsstörningar som kan hänföras till migrantsituationen är begränsade.

– När det gäller frågan om att Polismyndigheten skulle rekommendera regeringen att besluta om eller självt besluta att införa tillfällig inre gränskontroll så är de polisiära kraven för en gränskontroll inte uppfyllda.

– Dagens situation har medför ansträngningar på delar av polisen, främst på gränspolisen och poliser i yttre tjänst i Skåne. Vi ställer därför om organisationen för att genomföra fler inre utlänningskontroller och fortsatt upprätthålla ordning och säkerhet. En konsekvens av detta är att vissa delar av ordinarie verksamhet kommer att prioriteras ned.

Att införa tillfällig gränskontroll skulle dessutom vad jag förstår inte förändra något. Flyktingarna kommer ju ändå och är de på svenska gränsstationer eller inne i Sverige behöver de tillfälligt boende till deras asylansökan avslagits.

Cirka 50-60% av asylansökningarna kommer sannolikt att avslås, de som får avslag kommer i de flest fall att själva lämna Sverige och en del kommer att utvisas av svenska myndigheter. Det är så det alltid ser ut. Enstaka år är det ändå större andel som får avslag men genom att flyktingar från kriget i Syrien får stanna så lär andelen som får ett positivt svar på asylansökan öka något.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements