Flyktingar är inte högutbildade och resursstarka

I en debattartikel i ETC tar Hans Norebrink, som brukar skriva bokrecensioner på denna blogg, upp att den nuvarande flyktingpolitiken gynnar högutbildade och resursstarka personer. Det är ett falskt påstående som saknar verklighetsförankring.

Många påstår också att det är fler män som kommer än kvinnor. Det är korrekt såtillvida att fler män än kvinnor får asyl som flyktingar, men det har specifika orsaker vilket jag skrivit om tidigare. Familjer skickar unga män först på den osäkra resan till Europa och när de fått asyl hämtas familjen så småningom till asyllandet men kommer då som anhöriga och inte som flyktingar. I slutändan är det ungefär lika många kvinnor som män som invandrar.

När det gäller påståenden om att det är välsituerade personer med ekonomiska resurser och hög utbildning som kommer som flyktingar till Sverige är det inte sant. Utbildningsnivån bland flyktingar är låg. Bland dem som invandrat till Sverige under 2000-talet för att studera och 2013 var i åldern 25–44 år är 64 procent högutbildade. Även bland dem som invandrat till Sverige för att arbeta är andelen högutbildade hög, 39 procent. Personer i samma ålder som kommit till Sverige av flyktingskäl har en lägre utbildningsnivå. Av dessa är 22 procent högutbildade och 30 procent har endast en förgymnasial utbildning.

Utbildningsnivå invandrare, utvalda födelseländer

Utbildningsnivå bland invandrare

Av personer födda i Kina och Tyskland har mer än hälften en eftergymnasial utbildning på minst tre år. Även en stor andel av de personer som invandrat från Iran är högutbildade, 37 procent. De personer som invandrat från Somalia och Thailand under 2000-talet har i stor utsträckning en förgymnasial utbildning som högsta utbildning, 57 respektive 46 procent. Även bland personer som invandrat från Syrien har en relativt stor andel, 38 procent, endast en förgymnasial utbildning.

Det är alltså inte så att syrier rent generellt är mer högutbildade än andra flyktingar vilket ofta också nämns i debatten och vilket jag tidigare också trodde. Högutbildade antas integreras i samhället snabbare och därför är det ibland ett argument till varför syrierna inte skulle vara ett problem vad det gäller integration. Men statistiken visar att syrierna inte har en hög generell utbildningsnivå. Statistiken visar klart att Hans Norebrinks påståenden om att den nuvarande flyktingpolitiken gynnar personer och grupper som redan är gynnade är felaktiga.

Skälen för invandring varierar mellan länderna. Personer från Kina och Tyskland har i stor utsträckning kommit till Sverige på grund av studier eller arbete medan de som invandrat från Irak, Somalia och Syrien främst kommit till Sverige av flyktingskäl. Statistiken visar alltså att flyktingar har en låg utbildningsnivå medan de som invandrar av arbetsmarknadsskäl och för att studera har en hög utbildningsnivå.

Flyktingpolitiken är sålunda inte klassmässigt orättvis. Däremot finns det andra anledningar till att förändra flyktingpolitiken. Det vore bara om flyktingar kunde söka asyl från andra länder och det vore bara om Sverige tog emot betydligt mer kvotflyktingar. På det sättet skulle många slippa ge sig ut på den farliga resan över Medelhavet för att ta sig till Europa. På det sättet skulle vi kunna få en mer human flyktingpolitik om än inte rättvisare. Ett annat rimligt förslag är att transportörsansvaret avskaffas så att folk från andra länder kan ta flygplanet till det landet där de vill söka asyl. Det skulle också minska det farliga resandet och göra flyktingpolitiken mer human. Att utfärda tillfällige uppehållstillstånd för en del flyktingar är inte heller något som med nödvändighet är fel. Det görs faktiskt redan idag, men i mycket liten utsträckning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements