Hur många invandrare finns det i Sverige år 2015?

Enligt många finns det två miljoner eller kanske till och med 3 miljoner. Men hur förhåller det sig egentligen och vilka är invandrarna?

Det fanns 1 603 551 utrikes födda den 31/12 2014 inklusive de 937 016 som blivit svenska medborgare. 58,4% av de utrikes födda är alltså svenska medborgare. Dessutom finns det omkring 488 655 personer födda i Sverige med bägge föräldrarna födda i utlandet. Totalt cirka 2,1 miljoner eller 21,5% av befolkningen. Andelen invandrare, dvs utrikes födda, är dock en mindre andel, 16,5% av befolkningen.

År 1945 var antalet utrikes födda så lågt som 100 000. Sedan andra världskriget och fram till 2004 hade 2,4 miljoner människor flyttat till Sverige och 1,4 miljoner har flyttat ut ur landet. Av utflyttarna var en halv miljon svenska medborgare och av inflyttarna var ungefär 320 000 svenska medborgare. Något mindre än hälften av invandrarna har lämnat Sverige. En spridd missuppfattning är att invandrare och flyktingar är synonyma begrepp. Endast en åttondel av de personer som invandrat åren 1990–2003 är flyktingar d.v.s. i behov av skydd.

Under perioden 2005-2010 har varje år den största invandrar- och utvandrargruppen varit personer födda i Sverige. Därefter följer vad det gäller invandrare personer födda i Irak, Somalia, Polen, Iran, Kina, Thailand, Danmark, Turkiet, Finland, Tyskland, Indien och Norge. Vad gäller nordbor så utvandrar de i ungefär samma utsträckning som de invandrar. Thailändare är nästan enbart kvinnor, från Irak och Somalia handlar det om olika typer av flyktingar och när det gäller Kina och Indien är det adoptivbarn, studenter och forskare. Från Iran är det studenter, forskare och flyktingar.

Invandring och utvandring åren 2011-2014

År, invandring, utvandring, nettoinvandring

2011, 96 467, 51 179, 45 288
2012, 103 059, 51 747, 51 312
2013, 115 845, 50 715, 65 130
2014, 126 966, 51 237, 75 729

Av de 1,4 miljoner människor som fötts utomlands men som 2011 bodde i Sverige kom 54% från Europa, 30% från Asien, 9% från Afrika, 5% från Latinamerika, 2% från Nordamerika och 1% från Australien/Oceanien.  De största grupperna är  166 723 personer födda i Finland, 126 340 födda i det forna Jugoslavien inklusive Bosnien-Hercogovina men räknas också Serbien, Kroatien, Makedonien, Slovenien,och Makedonien in så handlade det om cirka 150 000 personer , 125 499 var födda i Irak, 63 828 i Iran, 47 800 i Tyskland, 44 951 i Danmark, 43 909 i Turkiet och 43 058 i Norge. Fördelningen har inte förändrats speciellt mycket fram till 2014 även om antalet personer från Syrien, Irak, Eritrea och Somalia sannolikt ökat en hel del.

Sverige har sedan ett tiotal år tillbaka en högre nettoinvandring än tidigare. Detta beror främst på arbetskraftsinvandring med EU:s inre marknad med fri rörlighet och liberalare regler när det gäller invandring av arbetskraft från utomeuropeiska länder. Nettooinvandringen vad det gäller flyktingar var högre i slutet på 1980-talet/början av 1990-talet då den totala nettoinvandringen var nästan lika stor som idag men på den tiden var det i stort sett enbart flyktingar som kom. Kring 1970 hade Sverige också en hög nettoinvandring, då berodde det på arbetskraftsinvandring.

En sak som måste beaktas när invandringen diskuteras är att antalet asylsökande inte avspeglar hur stor invandringen eller ens flyktinginvandringen är. Antalet asylsökande var 2014 cirka 81 000 personer, vilket är en ökning med cirka 27 000 personer jämfört med 2013. Totalt beviljades cirka 35 500 asylsökande uppehållstillstånd i (första instans och andra instans) vilket inkluderar personer som sökt asyl föregående år men inte kvotflyktingar. 2014 fick 1 971 kvotflyktingar skydd i Sverige. Sammanlagt avgjordes drygt 53 000 asylärenden i Sverige under 2014, varav 58% fick uppehållstillstånd i första instans. Av totalt 126 966 invandrare var alltså bara 37 471 personer flyktingar (35 500 asylsökande som fick uppehållstillstånd plus 1 971 kvotflyktingar).

Asylsökande2014

Anhöriginvandring svarade år 2013 för 35% av all invandring och andelen var sannolikt ungefär lika stor år 2014. Den vanligaste typen av anhöriginvandring är så kallad kärleksinvandring, dsv en person i Sverige gifter sig med en person från ett annat land. 40% av anhöringinvandringen var kärleksinvandring, så kallad nyetablerad anknytning vilket är lägre än vad andelen var 2012. Kärleksinvandrare kom främst från Thailand, Irak, Serbien och Kina under 2013. 15% var adoptivbarn, ensamkommande barn samt senare ankomna föräldrar och cirka 27% var anhöriga till flyktingar. Anhöriginvandringen omfattade totalt 40 026 person år 2013.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU var 19 292 personer år och 20 712 personer kom till Sverige för att arbeta eller studera från andra EU-länder (EES-uppehållsrätter). Antalet studenter som kom från länder utanför EU var 7 599.  Det totala antalet personer som invandrade till Sverige på grund av arbete eller studier var 47 603 under år 2013.

Invandring till Sverige år 2013

Arbetskraft och studenter, 47 603
Anhöriga, 40 026
Flyktingar, 28 352

Flyktingar, alldeles oavsett hur många asylsökande som det kommer till Sverige står alltså bara för en mindre del av invandringen till Sverige.

(Källor:  SCB och Migratinsinfo)

Total sett finns det alltså under 1,6 miljoner invandrare i Sverige. De som hävdar att de är 2 miljoner eller fler har alltså rejält fel.

Läs en uppdaterad artikel: Hur många invandrare finns det i Sverige år 2018?

Läs också (med siffror från 2010 och 2011):

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

Ett Svar på “Hur många invandrare finns det i Sverige år 2015?”

Kommentarer är stängda.