Privatkopieringsersättning även för surfplattor, datorer och mobiler

Privatkopieringsersättning (som förr ofta kallades för kassettskatt) är en lagstadgad kompensation för det inkomstbortfall kopiering för privat bruk av musik, film och tv från en laglig förlaga medför för kulturskapare med upphovsrätt i de kopierade verken.

Ersättningen betalas av tillverkare eller importörer av sådana lagringsmedier som är ”särskilt ägnade för” privatkopiering som det står i lagtexten. I propositionen som låg till grund för lagen motiveras ersättningen med att ”man kan se kassettersättningen som en rätt för upphovsmannen till en del i den vinst andra kan göra på grund av möjligheten till privatkopieringen av hans verk”.

De ersättningsskyldiga företagen behöver inte erlägga ersättning när de säljer lagringsmedier för yrkesmässig användning, som till exempel till företag, studioverksamheter och andra professionella användare som använder stora mängder lagringsmedier och finns registrerade hos Copyswede. Ersättning betalas inte heller för lagringsmedier som går på export eller ska användas av personer med funktionsnedsättning.

Sen den 1 november 2012 gäller ersättningen även externa hårddiskar och USB-minnen efter en dom i oktober samma år. Sen tidigare i år gäller också att mobiltelefoner omfattas av privatkopieringsavgiften efter en dom den 30 april:

I dag föll hovrättens dom i den långtgående rättstvisten mellan Copyswede och Teliasonera. Hovrätten går helt på tingsrättens linje och slår fast att Iphone ska beläggas med privatkopieringsavgiften.

Copyswede har tidigare stämt Sony för privatkopieringsavgift på mobiltelefoner, ett mål som gick Copyswedes väg i tingsrätten men har överklagats till hovrätten och en stämning mot Samsung väntar på att tas upp i rätten. Även om målet som avgjordes i dag enbart gäller Apples Iphone borde det alltså även gälla liknande telefoner om det vinner laga kraft.

Solna tingsrätt meddelade den 20 oktober en dom i vilken det slogs fast att datorer och surfplattor också omfattas av privatkopieringsavgiften. Tvisten gällde formellt om datorerna och surfplattorna är, som det heter i lagen, ”särskilt ägnade” för privatkopiering.

Tingsrätten kom fram till att lagens krav är uppfyllt med hänsyn till att datorerna och surfplattorna är i hög grad lämpliga för privatkopiering och dessutom används för sådan kopiering i tillräckligt stor omfattning. Lagtolkningen görs mot bakgrund av EU:s så kallade Infosoc-direktiv och EU-domstolens uttalanden om hur det direktivet ska förstås:

EU-domstolen har i några uppmärksammade fall klargjort hur infosoc-direktivet, som implementerades i svensk lagstiftning 2005 och bland annat innehöll nya regler för kompensation vid privatkopiering, ska tolkas. I den så kallade Padawan-domen i oktober 2010 slår EU-domstolen fast att det i sig är tillräckligt att det är möjligt att använda lagringsmedia för att göra kopior för privat bruk för att tillämpningen av privatkopieringsersättningen på sådana media ska vara motiverad. I den så kallade Opus-domen i juni 2011 slår EU-domstolen fast att privatkopieringsersättning även kan tas ut av näringsidkare som vänder sig till en privatimportmarknad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements