Migrationsverket har skrivit upp flyktingprognosen kraftigt

Innan hösten var prognosen att Sverige skulle ta emot färre asylsökande i år. Men flyktingarnas förändrade resväg har gjort att många fler flyktingar lyckas ta sig till Europa. Mängden har också gjort att inge länder vill eller kan stopp dem på vägen till det land dit de vill komma. Ett sådant land är Sverige som tagit mot stora mängder flyktingar den senaste tiden.

Sedan i slutet av juli anländer tusentals människor dagligen till EU, via Turkiet till Grekland och vidare genom västra Balkan. Utvecklingen sätter stora och helt nya krav både på EU-samarbetet och på Sveriges förmåga att ta emot alla de människor som söker skydd här.

Migrationsverket har på grund av utvecklingen skrivit upp prognosen på hur många som beräknas komma till Sverige för att söka asyl. De betonar dock samtidigt att det finns stor osäkerhet i prognosen.

– Fler människor än någonsin söker asyl i Europa och Sverige och situationen just nu saknar motstycke, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson. I Sverige har det bland annat lett till att vi nu har svårt att hitta boende till alla som kommer hit.

I år har över 100 000 personer sökt asyl i Sverige. Det är fler än någonsin tidigare. Sedan i somras har antalet asylsökande ökat kraftigt, och under oktober har Migrationsverket registrerat över 9 000 asylsökande per vecka.

Den nya beräkningarna för 2015 rör sig mellan 140 000 och 190 000 asylsökande, varav 29000-40000 är ensamkommande barn. 2016 ligger beräkningarna på mellan 100 000 och 170 000, varav 16 000 – 33 000 är ensamkommande barn. Osäkerheten är dock mycket stor och Migrationsverket bedömer att det kan komma både färre och fler asylsökande än alternativen anger.

– EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver, säger Merjem Maslo, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

Den kraftiga ökningen av asylsökande som kommer till Sverige gör att Migrationsverkets nuvarande kapacitet inte längre räcker till för att ge ett ordnat mottagande till nya asylsökande. Migrationsverket bedömer att det kommer att saknas mellan 25 000 och 45 000 boendeplatser vid slutet av året, och risken finns att behovet inte täcks trots alla extraordinära boendelösningar som ses över för tillfället. Även nästa år kommer behovet av boendeplatser att vara mycket stort.

Det kommer krävas gemensamma lösningar på nationell nivå för att kunna ge tak över huvudet och mat för dagen till de människor som söker skydd i Sverige. Behovet av alternativa lösningar kan bli långsiktigt, och den svenska asylmottagningen kommer framöver att se annorlunda ut.

Grundproblemet som bristen på bostäder för flyktingar aktualiserar är att det finns en allmän brist på bostäder i Sverige. Att det är svårt att hitta boende åt flyktingar beror på att det är svårt att hitta bostäder i Sverige överhuvudtaget. Utan en generell bostadsbrist skulle det hela vara mycket lättare. Den generella bostadsbristen beror på den politik som länge förts på området med borttagna subventioner för byggande av flerfamiljshus med hyreslägenheter etc. För att få bukt med detta kräva en förändrad bostadspolitik, ett nytt miljonprogram kanske.

Med tillräckligt med bostäder är det också lättare och billigare att emot flyktingar. Naturligtvis är ett ökat biostadsbyggande inte en lösning just här och nu. För det behövs andra lösningar  i form av tillfälliga boenden av olika slag. Men på sikt är det nödvändigt med fler bostäder. De som får asyl måste ju flytta bort från flyktingförläggningarna så fort de kan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements