Eldupphör i Syrien är kanske en väg som leder framåt

I en debattartikel som publicerats på Socialistiska Partiets hemsida och på Marxistarkiv kritiserar flera medlemmar i Socialistiska Partiet en tidigare ledare i Internationalen som jag också publicerat här på bloggen.

Jag är fortfarande av uppfattningen att Assadregimen haft en central roll för att Al-Nusrah-fronten och senare också Islamiska staten kunnat växa sig starka, vilket är en uppfattning som inte delas av de åtta artikelförfattarna. Naturligtvis har det stora ekonomiska stödet från bland annat Saudiarabien liksom västvärldens invasion av Irak för att störta Saddam också haft stor betydelse för tillväxten av Al-Nusrah-fronten (Al-Qaida i Syrien) och Islamiska staten IS) i Mellanöstern. Därom behöver vi inte tvivla.

De åtta kritikerna skriver:

Vi ställer oss också kritiska till ledaren när den skriver: ”Vi måste inse att Ryssland har förlängt blodbadet genom sitt stöd, medan väst förlängt blodbadet genom sin passivitet”. Vad menas? En rimlig tolkning är att skribenten beklagar uteblivna NATO-bombningar. Vi stärks i våra farhågor när vi läser första stycket i ledaren:

”I samband med Obamas besök i Stockholm september 2013 reste många vänstergrupper paroller som ”USA ut ur Syrien” efter att USA hotat Assad-regimen med kryssningsmissiler efter diktatorns kemgasattacker. Nu blev hoten inte verklighet. Ryssland skyndade sig till regimens räddning och pressade fram en symbolisk deal där Assad lämnade över en del av kemvapenförrådet till FN. Diktatorn kunde sitta kvar och inbördeskriget fortsatte rasa.”

Ledarskribenten vill att ”vi i vänstern ska rikta vårt stöd till de demokratiska och progressiva delarna av oppositionen som fortfarande lever, mot alla odds.”

Vi håller med. Men de demokratiska och progressiva har ju ingen som helst militär tyngd och deras enda chans att överleva och kunna spela en roll i framtiden är att krigshandlingarna upphör. Vi anser att ett framförhandlat eldupphör är vad som måste eftersträvas. Exiloppositionen anser inte det. De anser att Assad först måste avgå. Dessa liberaler och muslimska bröder är beredda att i sina luftkonditionerade konferenssalar stå principfasta tills den siste syriern på marken massakrerats. Eller drunknat i Medelhavet.

Jag är överens om deras slutsatser även om jag inte är helt överens om historieskrivningen. Att nå ett eldupphör innebär inte självklart ett godkännande av regimen. Det innebär bara ett det konkreta läget på marken accepteras. Den sekulära demokratiska progressiva oppositionen har ingen militär makt med ett undantag, kurderna, och kan inte påverka utvecklingen så länge kriget pågår. De kurdiska rörelserna PYD och PKK har varit bålverk i kampen mot fundamentalisterna och det är naturligtvis vänsterns plikt att stödja kurderna i denna kamp. Vi kan samtidigt se att NATO sluter upp bakom Turkiets regering när denna idag attackerar PKK. Väst hjälper därmed aktivt till med att försvaga kampen mot IS. Det gör också Ryssland som i sitt stöd för Assad även bombar den sekulära och demokratiska oppositionen.

Ett eldupphör mellan den syriska regimen och den väststödda oppositionen och miliserna inklusive kurderna skulle kunna ge alla anständiga krafter större möjlighet att försvara sig mot IS, Al-Nusrah, med flera islamistiska organisationer även om hotet från dem inte skulle försvinna. Ett framförhandlat eldupphör skulle kunna fungera som en väg framåt för Syrien och dessutom innebär en minskad flyktingvåg och bättre levnadsförhållanden i många dlear av Syrien då de inte längre skulle drabbas av Assad-regimens terrorbombningar

Den stora frågan i detta sammanhang är dock om ett avtal mellan den väststödda oppositionen och Assad-regimen skulle vara värd pappret den skrivs på. Det är som jag ser det tveksamt om Assad-regimen är pålitlig i sådana sammanhang och den enda garanten för att de skulle hålla ingångna avtal är Ryssland som ju inte gjort sig kända för att hedra ingångna avtal om eldupphör på andra håll i världen. Så även om ett eldupphörsavtal kan vara en framkomlig väg så är det tveksamt om det verkligen kommer att leda framåt. Men det är onekligen värt ett försök.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements