Kollektivt ägda skogar – vanligt i Sverige

I Sverige ägs eller kontrolleras stora skogsarealer av kollektiva enheter i form av allmänningar och stiftelser. Dessutom är staten den enskilt största skogsägaren och staten är ju rent formellt vi alla som är medborgare som i Sverige. Även kommuner och landsting är stora makrägare och skogsägare.

Statliga Sveaskog Förvaltnings AB är största enskilda skogsägare 3 087 751 hektar (ha) skog. Utöver det äger Statens Fastighetsverk 693 537 ha, Naturvårdsverket 323 966 ha, Fortfikationsverket 63 208 ha och Sveaskog AB 26 732 ha.

De största enskilda allmänningarna finns i Norrbottens län och Dalarna men även i Västerbotten, Gävleborgs län och på många andra håll finns det kollektivt ägd skogsmark. Totalt omfattar allmänningsskogarna 540 000 ha produktiv skogsmark. Allmänningsskogarna äger dock mer mark än så.

En av de största kollektiva ägarna är också Stiftelsen Skogssällskapet med 21 699 ha produktiv skogsmark enligt lantmäteriet inklusive dotterbolaget Skogssällskapets Fastighets AB och totalt 28 500 ha mark (produktiv skogsmark enligt dem själva). Totalt förvaltar Skogssällskapet 500 000 ha produktiv skogsmark i Sverige samt skog i Finland, Norge (delägda företaget Scandforest), Estland, Litauen och Lettland (där förvaltar 75 000 ha varav de äger 12 000).

Andra stora skogsägare är skogskooperationen. Skogsägarna Norrskog ek.för. innehar minst 12 704 ha, Norra Skogsägarna 4 415 ha och Södra Skogsägarna minst 9 220 ha.

Allmännings-och bsparingsskogarna är en skapelse från 1800-talet då staten ihop med markägare skapade dem. I Västerbotten skapades de dock på statligt initiativ och utan att lokala markägare var med på noterna.

De största enskilda allmänningarna, namn, innehavd skogsareal i hektar (totalt ägd mark)

Jokkmokks sockenallmänning, 67 045 (78 000 ha)
Orsa besparingsskog, 60 929
Älvdalens jordägande sockenmän, 57 059 (75 000 ha)
Pajala, Junosuando och Tärendö socknars allmänningsskog, 45 359 (70 000 ha)
Gällivare allmänningsskog, 42 926 (65 000 ha)
Särna och Idre Jordägares besparingsskog, 40 065
Vilhelmina övre allmänningsskog, 39 156 (50 000 ha)
Tärna-Stensele allmänningsskog, 39 122 (51 400 ha)
Lima jordägande sockenmän, 35 035
Arjeplogs allmänning (inkl. Arjeplogs nybyggesallm. med 5 798 ha), 32 566 (40 000 ha)
Jukkasjärvi sockenallmänning (inkl. Jukkasjärvi byallm. med 5 277 ha), 31 931 (46 000 ha)
Arvidsjaurs allmänning, 27 379 (35 500 ha)
Sorsele över allmänningsskog, 23 934 (29 100 ha)
Transtrands jordägande sockenmän, 20 804
Soppero Byars samfällighetsförening, 10 311

Flera av de organisationer som tillvaratar intressena för allmänningarnas delägare är också ägare och delägare i vattenkraftverk. Det gäller Orsa Besparingsskog, Transtrands Besparingsskog och Älvdalens besparingsskog såväl som den mindre Hamra Kapellags Besparingsskog som har  5 554 ha skogsmark. Även Arjeplogs allmänning äger vattenkraftverk Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog som är en mindre besparingsskog med 4 296 ha skogsmark är för sin del ägare av en lång rad vindkraftverk. De flesta säljer också fiskekort och jaktkort. Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar förvaltas gemensamt.

Total finns det 33 olika skogsallmänningar/besparingsskogar där den minsta är 500 ha. Förutom ovan listade 17 större besparingsskogar plus två mindre är de mindre skogarna följande (exklusive Arjeplog Nybyggesallmänning och Jukkasjärvi byallmänning):

Venjans besparingsskog, 9 110 (13 000 ha)
Lainio samfällighetsförening, 8 660 (18 200 ha)
Hamra Kapellags besparingsskog, 5 554
Karesuando skogsallmänning, 5 271 (7 000 ha)
Svärdsjö-Svartnäs besparingsskog, 4 296
Östnors gemenskapsskog, 3 355
Dorotea övre allmänningsskog, 3 354 (c:a 5 000 ha)
Färnäs gemenskapsskog, 2 219
Envikens besparingsskog, 2 211
Rymdalen samfällighetsförening, 2 021
Mora jordägares samfällighetsförening, 2 002
Landbobyns skifteslags besparingsskog
Gävunda besparingsskog
Johannisholms skifteslags besparingsskog

I södra Sverige finns det dessutom en mängd häradsallmänningar som också är skogsägare. De flesta är medlemmar i Sveriges HäradsallmänningsförbundHuvuddelen av dessa finns i Svealandslandskapen, men några finns också i Östergötland, Småland och Västra Götaland. Ursprunget till häradsallmänningarna står att finna redan på medeltiden. I de gamla danska landskapen finns inga häradsallmänningar.

16 häradsallmänningar i Närke och Södermanland som har 28 000 ha produktiv skogsmark förvaltas av HäradSkog AB. Utöver det förvaltar företaget  25 000 ha produktiv skogsmark som tillhör 10 olika privata skogsägare och två stift. De 16 häradsallmänningarna är Asker (762), Edsberg (3 027), Glanshammar (3 494), Grimsten (4 435), Hardemo (954), Kumla (1 793), Daga-Björnlunda (803), Daga-Frustuna (782), Daga-Gryt (453), Daga-Kattnäs (379), Rönö (440), Selebo (1 542), Väster Rekarne (1 397), Åkers (3 359), Öster Rekarne (5 585) och Oppunda (1 812).

Häradsallmänningar i landskap som Södermanland och Uppland representeras ofta av stora godsägare och i styrelsen för HäradsSkog AB sitter Johan Klingspor som äger Stora Sundby. Klingspor står upptagna som ägare av 2 573 ha produktiv skogsmark i Lantmäteriets lista på markägare i Södermanland. Han företräder Väster Rekarne häradsallmänning medan Hans von Stockenström som äger Berga säteri representerar Åkers häradsallmänning. Familjen von Stockenström äger för sin del 5 960 ha. I styrelsen för Selebo häradsallmänning sitter Carl af Ugglas på Säby Gård (Säby Egendom AB), i styrelsen för Rönö häradsallmänning hittar vi Johan Löwen på Sjösa och i styrelsen för Oppunda häradsallmänning Jan Lewenhaupt på Claestorp (2 876), Claes Tamm på Wäsby gård i Julita och Carl Göran Bonde på Ericsberg (10 297) samt Carl-Fredrik Leijonhufvud på Göksholm återfinns i styrelsen för Asker häradsallmänning.

I Södermanland finns det ytterligare ett par häradsallmänningar, Daga-Dillnäs med 421 ha produktiv skogsmark och Jönåker med 7 113 ha. I styrelsen för Jönåkers Häradsallmänning har vi Gustaf Wachtmeister på Bärbo Tista, Gustav Hermelin  på Vedeby Gård och Kerstin Gullstrand på Mariebergs säteri.

12 häradsallmänningar i Östergötland och Jönköpings län samarbetar i Häradsmarken AB som förvaltar deras skogar som är på 25 600 ha produktiv skogsmark och totalt 28 500 ha inklusive den mark som ägs av Eric och Agnes Ericssons stiftelse. De 12 häradsallmänningarna är Boberg (2 056), Dal (461), Gullberg (1 667), Göstring (4 269), Hammarkind (2 106), Hanekind (1 612), Kinda (2 249), Lysing (4 416), Memming (859), Norra Vedbo (2 183), Valkebo (1 454) och Åkerbo (1 459).

Utöver detta finns det ytterligare en häradsallmänning i Östergötland, Lösing med 4 459 ha produktiv skogsmark.

Skogsägarkooperativet Mellanskog sköter skogen för flera häradsallmänningar i Västmanland och Uppland, däribland Snefringe eller Snävringe (6 636), Lagunda (934) och Rasbo (2 960). Styrelsen i Rasbo häradsallmänning domineras av offentliga institutioner som SLU och Uppsala universitet. Södra Skogsägarna förvaltar för sin del Norra Möre häradsallmänning (307 ha) i Kalmar län.

Även Skogssällskapet förvaltar några häradsallmänningar såsom Sollentuna (375) i Stockholms län. Styrelsen i Sollentuna häradsallmänning domineras av kommunala företrädare.

I några av häradsallmänningarna i Uppsala län och Stockholms län hittar vi som väntat godsägare i styrelsen, Clas af Ugglas på Frölunda Gård (100 ha produktiv skogsmark) och Johan Seth på Almare Stäket i styrelsen för Bro häradsallmänning (235 ha), Louis de Geer på Sunnanå Säteri i styrelsen för Hagunda häradsallmänning (458), i styrelsen för Håbo häradsallmänning (1 867) sitter Tom Slettengren på Signhildsberg, Robert Tiblom på Wij Säteri i Bålsta, Per Wijkander på Håtunaholm Gård, Carl Tesch på Kvarnnibble Gård och Alf Nobel på Wärsta Gård. I styrelsen för Seminghundra häradsallmänning (1 782) sitter Björn Söderman på Norrby Säteri och Bo Ivgren på Lövsta Säteri.

Andra häradsallmänningar i Västmanland är Åkerbo ( 4 960), Tuhundra (1 134), Norrbo (918), Siende (360) och Torstuna (2 942). I Uppsala län finns Norunda (4 507), Ulleråker ( 4 332), Trögd (3 156), Oland (1 690) och Tierps södra (847) medan vi i Stockholms län hittar Ärlinghundra (532) och Långhundra (842).

Det enda kvarvarande landskap som har häradsallmänningar är Västergöttland där vi har Bjärke (615), Gryten (980), Hökensås (4 881), Kulling (1 614), Rolken (1 064), Västra Stöpen (163) och Östra Stöpen (760).

Total innehar häradsallmänningar omkring 115 000 ha produktiv skogsmark.

Det finns också byallmänningar och sockenallmänningar i södra Sverige. En del av dessa är också medlemmar i Sveriges Häradsallmänningsförbund. Det gäller Konungsund sockenallmänning, Kuddby sockenallmänning, Rönö sockenallmänning, Tåby sockenallmänning, Å sockenallmänning och Östra Ny sockenallmänning i Östergötland. Exkt hur mycket skogsmark dessa allmänningar innehar är okänt för mig.

Förutom by- och sockenallmänningar är gemensamt och kollektivt ägd skogsmark i Sverige så mycket som ungefär 740 000 ha. De största arealerna finns i Norrland och Dalarna. I Södermanland och Uppland har privata godsägare också stor makt över allmänningarna vilket gör deras karaktär av kollektivt ägd mark lite mindre självklar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements