Människor är tillgångar

Har vi råd med flyktingar?” Det är frågan som ständigt ställs inför den största mänskliga katastrofen i vår del av världen på årtionden. Men frågan är både omänsklig och felaktig.

Redan långt innan flyktingströmmarna växte fanns enorma behov av bostäder, klimatomställning och välfärd. Istället har vi fått sänkta skatter för de rika, höga bolagsvinster och politisk enighet om att låta ”marknaden” styra.

Uppgörelsen mellan regeringen och Alliansen i flyktingfrågan pekar åt samma håll, med osäkra villkor för flyktingar och subventionerade låglönetjänster åt överklassen. Högern jublar och kräver ännu mer avregleringar och ökad makt åt företagen. Med fler lågavlönade och rättslösa kan de pressa löner och rättigheter för alla. Att storbankerna samma vecka redovisade rekordvinster, nämns inte med ett ord.

I dagens krisläge är det både nödvändigt och möjligt att bryta upp från den uppgivna tron på att ”marknaden” och pengar åt de rika, ska lösa problem. Den rätta frågan är: ”Hur kan alla resurser användas för vårt gemensamma bästa – inklusive den kraft som finns bland de människor som just nu kommer hit?” Människor är tillgångar och skaparkraft – inte bördor.

Vi behöver en plan för samhällsbygge där flyktingsituationen vänds från kris till möjlighet. Pengar som satsas på samhällsbygge är inte bortkastade, det är investeringar som kommer arbetande människor till godo. Ju fler händer som bygger samhället desto bättre – om vi gör rätt saker!

  • Istället för lyxrenoveringar: bra bostäder och upprustning av förortsområden.
  • Istället för alltmer slitsamma jobb i gemensamma sektorn: minska arbetstiden, fördela uppgifterna så kan servicenivån höjas med fler engagerade händer.
  • Istället för klimatkris: klimatomställning i alla verksamheter för att rädda vår framtid. Här behövs alla människor, oavsett språk och ursprung!

De flyktingar som kommer till Sverige vill inget hellre än att arbeta och bygga ett nytt liv. Bort med hindren! Låt fackföreningar, folkrörelser, ideella organisationer och offentlig sektor inventera behoven och matcha med nyanlända. Nyanlända lärare kan undervisa på hemspråk, vårdpersonal direkt hjälpa landsmän, byggnadsarbetare sättas in i bostadsupprustning. Språkrikedomen är ingen brist, utan en tillgång vi alltmer behöver.

Men då krävs motsatsen till marknadsstyrning och privat vinstjakt: planering, samordning och kraftsamling. Politisk ledning och omfördelning av samhällets tillgångar dit de bäst behövs. Statliga och kommunala satsningar på offentliga arbeten.

Ett flygblad från Socialistiska Partiet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Jag

    Att enbart fokusera på den ekonomiska aspekten av flyktinginvandring är såklart cyniskt och omänskligt. Samtidigt tycker jag det är farligt av vänstern att inte vilja diskutera eventuella ekonomiska effekter av just invandringen. Alltså, frågan om vi har råd med flyktingar är kanske cynisk men knappast felaktig.

    Alla vet att högkvalitativ utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ekonomiskt välstånd idag, och flyktinginvandringen är betydligt mer lågutbildad än svensken i genomsnitt. Vilket självklart kommer påverka den svenska ekonomin. Slopade ränteavdrag, minskad arbetstid i offentlig sektor, upprustning av förorter är alla bra förslag. Men det viktigaste såsom jag ser det är massiva utbildningsinsatser. Annars kommer vi vakna upp imorgon med en ännu mer etnifierad underklass.