Tidigare VD dömd i hovrätten för otillbörlig marknadspåverkan

Den störste enskilde ägaren i och före detta VD:n för bolaget Lucent Oil AB, noterat på marknadsplatsen Aktietorget, har dömts för otillbörlig marknadspåverkan av Svea Hovrätt.

Arne Björhn dömdes för att vid sju tillfällen gjort aktietransaktioner mellan sig själv och sina närstående på Aktietorget och därmed påverkat priset och volymen i aktien. Straffet blev dagsböter på 60 x 1 000 kr (60 000 kr).

– Priset på en aktie handlar om vad ett bolag är värt och priset ska sättas genom att köpare och säljare möts på marknaden. Genom att handla på detta sätt så blir köpare och säljare vilseledda. Det här är den första domen i Sverige som klart och tydligt slår fast just detta – att det är brottsligt att handla aktier på marknaden där priset eller volymen i praktiken är bestämt på förhand, menar kammaråklagare Jan Leopoldson på finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

Tingsrätten ogillade tidigare åtalet med motiveringen att transaktionerna utgjorde en verklig ägandeförändring och var att bedöma som kommersiellt betingade och avspeglade verkliga förhållanden. Tingsrätten menade också att VD:n och de närstående hade legitima och marknadsmässiga skäl för sitt handlande.

I Hovrätten justerade åklagaren åtalet till att handeln mellan VD:n och närstående hade utförts med i förväg bestämda villkor, som pris och volym samt att störste ägaren och före detta VD:n i Lucent Oil med vetskap om vilka villkoren skulle bli, genomfört transaktionerna på marknaden.

Hovrätten slog fast att handel där villkoren har bestämts på förhand inte bör ske på en marknadsplats eftersom det strider mot de grundläggande förutsättningarna för handel på värdepappersmarknaden och att den före detta VD:n i det här fallet otillbörligt har påverkat priset och volymen i aktien Lucent Oil.

Min förhoppning är att denna hovrättsdom kommer att ge vägledning för aktörerna på aktiemarknaden om hur en korrekt handel bör gå till, säger kammaråklagare Jan Leopoldson.

Arne Björhn avgick från vd-posten i Lucent Oil i oktober 2012 och lämnade styrelsen i september 2013. Han är störste ägaren med 12,3 procent av aktierna i bolaget efter familjen von Kantzow som äger 15,9% och Lars Linzander som själv och via bolag (Alga Styrinvest AB) äger 21,06%. Arne Björhn är styrelsemedlem i Alga Styrinvest AB vars huvudägare är Lars Linzander som också sitter i styrelsen för Lucent Oil AB tillsammans med Hans von Kantzow och nuvarande VD Per-Ove Melinder. Det är möjligt att Bjöhrn också är delägare i Alga Styrinvest.

Tidigare har Björhn gjort sig känd för att tjäna pengar på att garantera aktiemissioner:

En annan aktör är Arne Björhn som nu är aktuell som garant för en miljon kronor i det lilla Forestlight.

– Det har varit en lönsam verksamhet, säger Arne Björhn.

Hans agerande är ganska typiskt för hur garanter jobbar: när de emellanåt tvingas köpa en del nytryckta aktier säljer de dem sedan så fort som möjligt.

– Jag har inga aktier alls nu, säger Arne Björhn.

Hans von Kantzow är för sin del gift med Pia Marianne Wehtje, från en familj som en gång var en av Sveriges mäktigaste finansfamiljer. De äger företaget Trustor AB, en gång det centrala företaget i en omfattande svindelaffär.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements