SD-väljare tror inte på UFO-besök och mänskliga raser

MP-väljare tror inte på healing. Men läser vi ETC kan vi bringas att tro det. För även ETC väljer att presentera undersökningen från Vetenskap och Folkbildning (VoF) om svenskars syn paranormala fenomen, konspirationsteorier och tro på ett vilseledande sätta. De agerar alltså precis likadant som annan media. Vilket är bedrövligt.

Undersökningen visar att svenskar är förnuftiga och rationella.

Bara ett litet fåtal tror på konspirationsteorier, paranormala fenomen och liknande. Att närmare hälften av SD-väljarna tror att människor kan delas in i raser är varken vidskepligt eller konstigt. SD-väljare vill tror på raser, annars är det svårare att hävda skillnader mellan folk. Rasismen är problemet bland SD-väljare, inte att de tror på att människan kan delas in i raser. Att en djurart (som människan) kan bestå av raser är inget konstigt utan mycket vanligt. Att anse att raser finns är inte detsamma som rasism men det är sannolikt enklare att vara rasist för en person som tror att människan är indelad i raser. Måhända hänger inte SD-väljarna med och de är rasister, men det hela är inte speciellt uppseendeväckande. Det är inte i linje med vad vetenskapen anser är fakta just nu, men samtidigt är det inte omöjligt att vetenskapen ändrar sig på denna punkt i framtiden.

En överväldigande majoritet av SD-väljarna tror inte på att utomjordingar besökt oss, men en lite större minoritet än bland befolkningen som helhet gör det.

Betydligt mer oroande är miljöpartisternas inställningar då de ifrågasätter saker som GMO-grödor vilka forskningen visat är ofarliga samt är anhängare av saker som riskerar människors hälsa, som diverse kvacksalveri vilket de kallar alternativmedicin. Att det är mer oroande beror på att milöpartiets väljare är högre utbildade än sverigedemokraternas. Hög utbildning brukar led till större tillit för vetenskap och mindre tro på övernaturlighet och konspirationsteorier. Men miljöpartiets väljare avviker lite från det mönstret.

Trots allt är det bara en minoritet av miljöpartisterna som tror på märkliga saker. Precis som alla andra svenska partiers sympatisörer är de flesta miljöpartister rationella och förnuftiga.

Undersökningen från VoF visar atts venskar är rationella och förnuftiga. Detta gäller oavsett partitillhörighet, utbildning, kön, inkomst, klass, ålder och bostadsort.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements