Fattigdomen – grunden till de kriminella gängens verksamhet

Skrev tidigare om den undersökning SVT gjort om antalet skjutningar i olika nordiska storstäder. En undersökning som visar att det är mycket vanligare med skjutningar i Sverige än i de andra nordiska länderna. Göteborg och Malmö framstår i undersökningen som de kjlat våldsammaste städerna.

Tidningen Arbetet hade i fredags ett reportage som visar orsakerna till detta. Reportaget handlar om fattigdomen och bristen på samhällsintegration i en av Göteborgs allra fattigaste stadsdelar, Gårdsten:

–?Här har människor ingen köpkraft längre, och de blir bara fattigare och fattigare. Jag har bott i Sverige i 25 år och de senaste åtta åren har varit värst, både för vanligt folk och för oss småföretagare.

Halim Kavak tycker att också politikerna bär ett tungt ansvar för det låga valdeltagandet.
–?De kommer hit bara vart fjärde år och bara en vecka före valet.

I villa- och radhusområdet Kärra, som ligger på andra sidan Göta älv, några hundra meter från Gårdstens centrum, röstade över 90 procent av väljarna i senaste valet, vilket är mer än dubbelt så många som i Gårdsten.

Det handlar mer om ”hög och låg resurs”, än om härkomst, förklarar Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Med resurs menar han främst inkomst, utbildning och socialt nätverk.

I områden som Gårdsten, där väldigt få har jobb, pressas valdeltagandet ner. Men i välbeställda områden där alla är inne i värmen, har stabila inkomster, starka sociala nätverk, läser tidningar och konsumerar politiska nyheter är det inte ett dugg konstigt att valdeltagandet är väldigt högt, berättar Henrik Oscarsson.

[…]

Det låga valdeltagandet i de invandrartäta förorterna i Göteborg hänger också ihop med kommunens prioriteringar, anser Ove Sernhede som är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

–?Stadens strävan att stärka Göteborg som varumärke har haft mycket fokus på innerstan, där det nästan inte finns några hyresrätter längre. Det har lett till ett mycket ojämlikt och orättvist samhälle.

Ove Sernhede påpekar att medelinkomsten i de rikaste stadsdelarna i Göteborg ökat med 300?000 kronor mellan 1990 och 2013, medan inkomstökningen i de fattiga förorterna bara var 10?000 kronor under samma period.

Att ge människor rätten att rösta räcker inte, de måste också ges en chans att känna att de är delaktiga i samhället, konstaterar Ove Sernhede.

–?Det är klart att man struntar i att rösta om man exkluderas och upplever sig själv som en belastning för samhället.

Tyvärr finns det också en hel del fel i artikeln. De största invandrargrupperna i Gårdsten är inte somalier och araber som en man påstår i artikeln utan polacker (10,8%) och personer från det forna Jugoslavien (6,2%). Irak som land ligger visserligen på andra plats med 6,7% av de utlandsfödda i Gårdsten men många från Irak och Syrien är inte araber utan kurder och syrianer/assyrier.

Att det saknas hyresrätter i centrala Göteborg som Ove Sernhede hävdar i artikeln är inte heller sant. I hela Centrum utgör hyresrätterna 65,7% av bostäderna, medan det i enskild stadsdelar variera mellan 40 och 90 procent, i Krokslätt 74,3%, Johanneberg 66,9%, Landala 89%, Guldheden 62,6%, Lorensberg 59,8%, Vasastan 56,6%, Inom vallgraven 42,9%, Stampen 62,7% och Heden 59,2%. Ingen direkt brist på hyresrätter med andra ord. Siffrorna är jämförbara med hur det ser ut i Angered där 70,5% av bostäderna utgörs av hyresrätter med variationer mellan 0,9% i Linnarhult och 91,3% i Hjällbo. De sociala klyftorna som också har en geografisk ojämlik fördelning har mycket lite med bristen på hyresrätter i centrum att göra.

I Gårdsten tjänar 19,2% av befolkningen mindre än 66 750 kronor per år (fattigdomsgränsen) och person, i hela Sverige är det 11,1%. Hela 31,8% av  alla personer 18-64 år i Gårdsten varken arbetar eller studerar ( I Sverige som helhet är den siffran 16,4%), 15,1% av gårdstensborna är öppet arbetslösa och 5% har försörjningsstöd. Genomsnittligs inkomst i Gårdsten är 164 650 kronor, nästan 100 000 mindre än genomsnittet i hela Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements