Skulle hårdare vapenlagar minska skjutandet?

Det är i alla fall vad Sven-Åke Lindgren, professor i professor i sociologi och expert på kriminalpolitik och brottsprevention menar att hårdare vapenlagar är nödvändigt för att komma till rätta med skjutandet. Det är möjligt att han har rätt, men jag tvivlar på att det skulle ha en stor effekt. Det behövs en rad samverkande åtgärder för att skjutandet ska minska. Kanske är hårdare vapenlagar en av de dellösningar som behövs.

Lindgren hävdar också att det ökade skjutvapenvåldet inte har nån koppling till sociala klyftor, klass och dålig integration. Detta är en enkel slutledning som följer av att det totala våldet minskar. De sociala klyftorna ökar men det leder inte till ökat våld. Men Lindgren har sannolikt fel. Den viktiga anledningen till att våldet minskar är att alkoholkonsumtionen minskat kraftigt bland yngre människor. I Sverige är våld och alkohol tätt sammankopplade. Minskad alkoholkonsumtion motverkar därför effekten av ökade sociala klyftor. Med andra ord kan de ökade skjutandet mycket väl ha med ökade sociala klyftor att göra.

Förutom en hårdare lagstiftning för vapenbrott så behövs det som jag redan tidigare påpekat en lång rad av insatser för att komma till rätta med den organiserade gängbrottsligheten som står för skjutandet.

Det behövs fler bostäder. Trångboddhet tvingar många tonåringar att lämna hemmet om de vill ha lugn och ro. Resultatet är att de hänger på kaféer, gator och torg istället. Brist på bostäder gör det svårt att flytta bort från det gäng en person tillhör eller de fiender en person har. Det blir svårare att lämna de kriminella miljöerna. Det blir närmare till våld om fienden finns tvärs över gatan än om fienden flyttat till andra sidan Sverige.

Det behövs fler arbeten. Det finns ett starkt samband mellan arbetslöshet och kriminalitet. Fler jobb behövs därför så att unga män kan komma bort från gatan.

I jämförelsen med andra nordiska länder har Sverige en mycket större mängd invandrare från Balkan, främst från det forna Jugoslavien. De flesta illegala vapen i Sverige kommer från det forna Jugoslavien och kriminell verksamhet i Sverige har länge haft kriminella nätverk med koppling till det forna Jugoslavien som väsentliga aktörer. Kopplingen till Balkan leder också till att mycket narkotika kommer via den så kallade Balkan-rutten.

Att våldet i Göteborg ligger högre än i andra svenska städer har med stadens centrala roll i kriminell verksamhet att göra. Göteborg har Nordens största hamn. Det är med all sannolikhet den största införselhamnen för illegala varor, må det vara verktyg och kläder från camorran eller ‘ndranghetans verkstäder i Italien och Kina eller amfetamin från Nederländerna. Containerhamnen drivs idag också av ett bolag som på sina håll är kraftigt infiltrerat av ‘ndranghetan.

De svenska upphandlingssystemen, den omfattande privatiseringen av offentligt finansierade verksamheter och liknande har lett till att kriminella gäng och nätverk kunnat ta sig in och tjäna stora pengar på fusk, fiffel och båg med offentliga pengar. Detta måste förändras genom hårdare och bättre upphandlingsregler och avprivatisering.

Det finns säkert fler åtgärder som är viktiga. Sven-Åke Lindgren tar också upp andra aspekter av skjutvapenkriminaliteten som kan vara väsentliga. Hedersmoral kan påverka behovet av hämnd och släktband kan göra hedersrelaterade hämndmotiv starkare.

Det finns också vissa etniska kopplingar när det gäller skjutvapenbrottslighet och gängkriminalitet i Sverige. Vi har situationen i Södertälje där kriminella nätverk av syrianskt ursprung totalt dominerar gängbrottsligheten. En stor mängd människor av syrianskt ursprung har dömts för bidragsfiffel, ekonomiska brott och våldsbrott i en rad rättegångar. I Göteborg finns många personer från en etnisk grupp som i forskningen kallas mhallami. Denna grupp är välkänd för att det i den finns familjer med mycket starka kopplingar till organiserad brottslighet. Dessa familjer dominerar brottsligheten i den tyska staden Bremen och i vissa stadsdelar i Göteborg. För att komma till rätta med den här typen av nätverk krävs sannolikt också ett förändrat polisarbete.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements